Obsah

Zoznam osôb a kontaktných spojení

Stavebný úrad; Oddelenie inv. výstavby, životného prostredia a dopravy

Zobrazenie podľa abecedy

Osoba Kontaktné spojenie
Prekop Juraj, Ing.

Telefón: +421 42 4455 757

E-mail: juraj.prekop@dubnica.eu