Obsah

Ing. Zdenko Loviška


Úloha v org. štruktúre

Stavebný úrad; Oddelenie inv. výstavby, životného prostredia a dopravy - Odborný referent pre územné plánovanie a stavebný poriadok