Obsah

Mestská knižnica

Webstránka knižnice

Služby a kontakty

  • výpožičné služby absenčné a prezenčné
  • faktografické a bibliografické informácie
  • medziknižničné výpožičné služby
  • predlžovanie výpožičnej lehoty knižničných dokumentov
  • rezervovanie knižničných dokumentov
  • sprostredkovanie rešeršných prác
  • reprografické služby
  • zabezpečenie prístupu k externým databázam
  • zabezpečenie prístupu na Internet