Obsah

Služby a kontakty

Oddelenia knižnice

Oddelenie pre deti a mládež : č. t. 44 557 37 
Oddelenie beletrie : č. t. 44 557 52 , 44 257 26
Oddelenie náučnej literatúry : č. t. 44 557 53

Otváracie hodiny

Pondelok 10,00 - 18,00 hod.
Utorok zatvorené
Streda 10,00 - 18,00 hod.
Štvrtok 10,00 - 16,00 hod.
Piatok 10,00 - 18,00 hod.

Obedňajšia prestávka 11,30 - 12,00 hod.

Kontakty 

email: kniznica@dubnica.eu 
tel.: 44 257 26

Ing. Beáta Nemcová
Vedúci odborný referent knižnice - oddelenie beletrie
tel.: 44 557 52

Mgr. Samuel Valuch
Odborný referent knižnice - oddelenie pre deti a mládež
tel.:44 557 37

Gabriela Polčáková
Odborný referent knižnice - oddelenie náučnej literatúry 
tel.: 44 557 53