Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
30.06.2022

Zmluva o poskytnutí dotácie

276/2022/OddE

750,00 EUR

Mesto Dubnica nad Váhom

Telovýchovná jednota Nové Považie Prejta

29.06.2022

Zmluva o poskytnutí dotácie

275/2022/OddE

400,00 EUR

Mesto Dubnica nad Váhom

HONKADORI AIKIDO DOJO - TRENČÍN

29.06.2022

Zmluva o poskytnutí dotácie

273/2022/OddE

200,00 EUR

Mesto Dubnica nad Váhom

Kolkársky klub FESA Dubnica nad Váhom

29.06.2022

Zmluva o poskytnutí dotácie

274/2022/OddE

100,00 EUR

Mesto Dubnica nad Váhom

Kolkársky klub FESA Dubnica nad Váhom

29.06.2022

Zmluva o spolupráci

169/2022/RSV

Neuvedené

Svetlana Andruščenková ALISA

Mesto Dubnica nad Váhom

28.06.2022

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. Z311071BVI9 zo dňa 20. 06 2022

265/2022

284 373,12 EUR

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Mesto Dubnica nad Váhom

28.06.2022

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2021-68/BWK2

263/2022

953 792,22 EUR

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Mesto Dubnica nad Váhom

28.06.2022

Zmluva o spolupráci

272/2022/RSV

Neuvedené

Denisa Janíková

Mesto Dubnica nad Váhom

28.06.2022

Zmluva o nájme

254/2022/RSM

7 950,40 EUR

Z+M servis a.s

Mesto Dubnica nad Váhom

28.06.2022

Príkazná zmluva

255/2022

160,00 EUR

Mgr. Sabína Schubertová

Mesto Dubnica nad Váhom

27.06.2022

Zmluva o dielo

280/2022

946 639,06 EUR

FROST - service, s.r.o

Mesto Dubnica nad Váhom

21.06.2022

ZMLUVA O DIELO A LICENČNÁ ZMLUVA

238/2022/RŽP

4 900,00 EUR

Pro-ateliér RK, s. r. o.

Mesto Dubnica nad Váhom

21.06.2022

ZMLUVA o poskytovaní audítorských služieb

8/2022/OddE

5 940,00 EUR

Ing. Marta Tóthová

Mesto Dubnica nad Váhom

21.06.2022

Zmluva o poskytnutí dotácie

266/2022/OddE

750,00 EUR

Mesto Dubnica nad Váhom

Telovýchovná jednota Nové Považie Prejta

21.06.2022

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

196/2022/RSM

Neuvedené

Mesto Dubnica nad Váhom

HS – Tec, spol. s r. o.

20.06.2022

Zmluva o bežnom účte

271/2022/OddE

Neuvedené

Prima banka Slovensko, a.s.

Mesto Dubnica nad Váhom

20.06.2022

Zmluva o spolupráci

155/2022/RSV

Neuvedené

Radoslav Václav Železiarstvo VÁCLAV

Mesto Dubnica nad Váhom

17.06.2022

Zmluva o poskytnutí dotácie – činnosť v roku 2022

256/2022/OddE

6 000,00 EUR

Mesto Dubnica nad Váhom

Športový klub cyklistiky Dubnica nad Váhom

16.06.2022

Nájomná zmluva

181/2022/RSM

612,50 EUR

Eva Pastorková

Mesto Dubnica nad Váhom

16.06.2022

Príkazná zmluva

253/2022

100,00 EUR

Mgr. Miriam Martináková

Mesto Dubnica nad Váhom

15.06.2022

Zmluva č. 260/2022/OddE o poskytnutí dotácie

260/2022/OddE

800,00 EUR

Mesto Dubnica nad Váhom

JOGGING KLUB

15.06.2022

O vzájomnej spolupráci

206/2022/RSV

Neuvedené

B.S.SCHOOL, s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

14.06.2022

Dodatok č. 2 k ZMLUVE O DIELO č. 98/2022/OddVÚP

98/2022/OddVÚP/D2/2022

9 566,30 EUR

E.S. Investment s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

14.06.2022

O vzájomnej spolupráci

249/2022/RSV

Neuvedené

Iveta Duhárova

Mesto Dubnica nad Váhom

10.06.2022

Zmluva o prevode vlastníctva pozemku

193/2022/RSM

55,94 EUR

Marta Staňová a ďalší kupujúci

Mesto Dubnica nad Váhom

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: