Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
21.11.2022

Podľa § 269 ods. 2 OZ č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

414/2022

1 000,00 EUR

JOGGING KLUB

Mesto Dubnica nad Váhom

18.11.2022

Dodatok č. 2 k zmluve č. 0118-PRB/2021

0118-PRB/2021/D2

Neuvedené

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Mesto Dubnica nad Váhom

18.11.2022

Zmluva o spolupráci pri realizácii divadelného predstavenia

413/2022

na %

Mestské divadlo Trenčín, o.z.

Mesto Dubnica nad Váhom

16.11.2022

Dodatok č. 1 k Zmluve o úvere č. 300/317/2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o úvere č. 300/317/2021

55 390,00 EUR

Štátny fond rozvoja bývania

Mesto Dubnica nad Váhom

15.11.2022

Dodatok č. 1

Dodatok č.1 k Zmluve č. 24/2022/OddŠ

72 941,93 EUR

Mgr. Ján Sirotka

Mesto Dubnica nad Váhom

14.11.2022

Kúpna zmluva

400/2022/RSM

2,00 EUR

LORAS s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

14.11.2022

Zmluva o zriadení vecného bremena

245/2022/RSM

Neuvedené

LORAS s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

11.11.2022

Dodatok č. 1 k ZMLUVE O DIELO č. 282/2022/OddVÚP

282/2022/oddVÚP/D1/2022

14 201,35 EUR

LT development s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

11.11.2022

Dodatok č. 1 k ZMLUVE O DIELO č. 313/2022/OddVÚP

313/2022oddVÚP/D1/2022

114 228,30 EUR

LT development s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

09.11.2022

Zmluva o poskytnutí dotácie

399/2022/OddE

1 000,00 EUR

Mesto Dubnica nad Váhom

Združenie rodičov pri ZŠ s MŠ Centrum I 32 v Dubnici nad Váhom

08.11.2022

Dodatok č.1

Dodatok č.1 k Zmluve č. 23/2022/OddŠ

262 669,48 EUR

Rímskokatolícka Cirkev Žilinská diecéza

Mesto Dubnica nad Váhom

07.11.2022

Nájomná zmluva

2021/0100089, 2022/0100189 - 2022/0200204

318,00 EUR

Nájomca - zoznam

Mesto Dubnica nad Váhom

07.11.2022

Zmluva o zriadení vecného bremena

396/2022

281,66 EUR

STAVOMONTÁŽ s. r. o.

Mesto Dubnica nad Váhom

04.11.2022

Zmluva o zabezpečení umeleckého výkonu č. 402/2022/OddK

402/2022

na %

Tonada, s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

03.11.2022

O poskytnutí dotácie

383/2022/RSV

Neuvedené

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Mesto Dubnica nad Váhom

28.10.2022

Zmluva o prevode vlastníctva pozemku

394/2022

11,19 EUR

Mesto Dubnica nad Váhom

Renáta Kiššíková

26.10.2022

Dodatku č. 1 k Zmluve č. 79/2022/RSM

79/2022/D1/2022

Neuvedené

Mesto Dubnica nad Váhom

INDEX CAR, s. r. o.

26.10.2022

Zmluva o nájme

391/2022/RSM

52,00 EUR

Mesto Dubnica nad Váhom

Okresné stavebné bytové družstvo

26.10.2022

Príkazná zmluva

398/2022

120,00 EUR

Mgr. Miriam Martináková

Mesto Dubnica nad Váhom

19.10.2022

Hromadná licenčná zmluva

389/2022/OddK

Neuvedené

SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

Mesto Dubnica nad Váhom

19.10.2022

Zmluva o poskytnutí dotácie

395/2022/OddE

400,00 EUR

Mesto Dubnica nad Váhom

Sivý vlk, o.z.

19.10.2022

DODATOK č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP

160/2021/OddVÚP/D1 2022

772 292,09 EUR

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Mesto Dubnica nad Váhom

12.10.2022

Zmluva o prevode vlastníctva pozemku

386/2022

10,86 EUR

Andrej Dohnanský, Ľuba Dohnanská

Mesto Dubnica nad Váhom

12.10.2022

Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 92/2021

92/2021/D1/2022

Neuvedené

Spoločenský dom - plus s. r. o.

Mesto Dubnica nad Váhom

12.10.2022

Zmluva o dielo

387/2022/RŽP

23 467,36 EUR

Mgr. Ján Šumichrast

Mesto Dubnica nad Váhom

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: