Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
24.04.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

94/2018/RSM

1 000,00 EUR

Zväz diabetikov Slovenska ZO DIADUB Dubnica nad Váhom

Mesto Dubnica nad Váhom

24.04.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie uzatvorená podľa§ 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

98/2018/RSM

500,00 EUR

Slovenský rybársky zväz MO, Dubnica nad Váhom

Mesto Dubnica nad Váhom

24.04.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie uzatvorená po dľa § 269 ods. 2 Obchodného zá konníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

99/2018/RSM

150,00 EUR

Združenie kresťanských seniorov Slovenska

Mesto Dubnica nad Váhom

24.04.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

95/2018/RSM

900,00 EUR

Jednota dôchodcov na Slovensku ZO 01

Mesto Dubnica nad Váhom

24.04.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

100/2018/RSM

500,00 EUR

Kolkársky klub FESA Dubnica nad Váhom

Mesto Dubnica nad Váhom

24.04.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

93/2018/RSM

250,00 EUR

Základná organizácia sluchovo postihnutých Ilava

Mesto Dubnica nad Váhom

20.04.2018

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

90/2018

350,00 EUR

Mgr. Peter Janku

Mesto Dubnica nad Váhom

19.04.2018

Zmluva o zrušení predkupného práva

68/2018

Neuvedené

Alena Zahradníková

Mesto Dubnica nad Váhom

19.04.2018

Zmluva o zriadení vecného bremena

76/2018

Neuvedené

Jaroslav Púček, Jana Púčeková

Mesto Dubnica nad Váhom

19.04.2018

Zmluva o vykonaní deratizácie

82/2018/RSM

3 700,00 EUR

Jaroslav Černý SAROČ

Mesto Dubnica nad Váhom

19.04.2018

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18-452-01662

57/2018/RSM

3 000,00 EUR

Fond na podporu umenia

Mesto Dubnica nad Váhom

18.04.2018

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

89/2018

130,00 EUR

Pavol Liščák

Mesto Dubnica nad Váhom

17.04.2018

NÁJOMNÁ ZMLUVA

61/2018/RSM

620,00 EUR

Darina Mináriková

Mesto Dubnica nad Váhom

17.04.2018

NÁJOMNÁ ZMLUVA

79/2018/RSM

870,00 EUR

Peter Holba

Mesto Dubnica nad Váhom

17.04.2018

HROMADNÁ LICENČNÁ ZMLUVA

87/2018

Neuvedené

SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

Mesto Dubnica nad Váhom

17.04.2018

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

80/2018

1 500,00 EUR

MUDr. Rudolf Rebry

Mesto Dubnica nad Váhom

17.04.2018

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

78/2018

100,00 EUR

Jozef Tančibok

Mesto Dubnica nad Váhom

17.04.2018

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

86/2018

50,00 EUR

Anna Malovcová

Mesto Dubnica nad Váhom

17.04.2018

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

83/2018

50,00 EUR

Gabriela Mutalová

Mesto Dubnica nad Váhom

17.04.2018

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

85/2018

80,00 EUR

Božena Uričová

Mesto Dubnica nad Váhom

17.04.2018

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

84/2018

200,00 EUR

Andrej Mutňanský

Mesto Dubnica nad Váhom

16.04.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie

88/2018/RSM

25 000,00 EUR

Mestský hokejový klub Dubnica nad Váhom

Mesto Dubnica nad Váhom

11.04.2018

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

70/2018

Neuvedené

JAMP SVORADA s. r. o.

Mesto Dubnica nad Váhom

11.04.2018

Kúpna zmluva

69/2018

518,20 EUR

Roman Vršanský

Mesto Dubnica nad Váhom

11.04.2018

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

77/2018

100,00 EUR

Mária Backová

Mesto Dubnica nad Váhom

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: