Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
10.07.2018

Mandátna zmluva

169/2018

1 140,00 EUR

PROJART, spol. s r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

09.07.2018

Zmluva o zabezpečovaní prípravy a spoluredigovaní Dubnických novín

199/2018/RSM

200,00 EUR

Mgr. Stanislava Bubenková

Mesto Dubnica nad Váhom

04.07.2018

Zmluva o zabezpečení zberu použitých textílií, odevov a obuvi

197/2018

Neuvedené

EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU, občianske združenie

Mesto Dubnica nad Váhom

03.07.2018

ZMLUVA O PRIPOJENÍ

190/2018

216,36 EUR

SPP - distribúcia, a.s.

Mesto Dubnica nad Váhom

03.07.2018

NÁJOMNÁ ZMLUVA

192/2018/RSM

36,00 EUR

Ing. František Grúlik

Mesto Dubnica nad Váhom

29.06.2018

NÁJOMNÁ ZMLUVA

2018/0300166 – 0100199

656,00 EUR

Zoznam zmlúv

Mesto Dubnica nad Váhom

29.06.2018

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

198/2018

130,00 EUR

Martin Jakubík

Mesto Dubnica nad Váhom

28.06.2018

Nájomná zmluva - dodatok

42/2017/D1/2018

Neuvedené

uni-POLIKLINIKA a.s.

Mesto Dubnica nad Váhom

28.06.2018

Zmluva č. 187/2018/RSM o poskytnutí dotácie uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

187/2018/RSM

1 500,00 EUR

Raketomodelársky klub Dubnica nad Váhom

Mesto Dubnica nad Váhom

28.06.2018

ZMLUVA O DIELO

193/2018

70 000,00 EUR

ARCH.EKO - Ateliér architektúry, urbanizmu a ekológie, s. r. o.

Mesto Dubnica nad Váhom

28.06.2018

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

185/2018

50,00 EUR

Martin Papp

Mesto Dubnica nad Váhom

27.06.2018

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

195/2018

Neuvedené

Alfonz Trenčan

Mesto Dubnica nad Váhom

27.06.2018

Dohoda o ukončení Kúpnej zmluvy č. Z201736175_Z

130/2018/D1/2018

Neuvedené

ELKOPLAST Slovakia s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

26.06.2018

Dodatok č. 2 k Zmluve o budúcej kúpnej zmluve č. 109/2013

109/2013/D2/2018

Neuvedené

LORAS s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

26.06.2018

NÁJOMNÁ ZMLUVA

175/2018/RSM

520,00 EUR

MONE INVEST, s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

22.06.2018

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

178/2018

200,00 EUR

Alexandra Žovincová

Mesto Dubnica nad Váhom

22.06.2018

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

177/2018

150,00 EUR

Mária Bagínová

Mesto Dubnica nad Váhom

20.06.2018

Dodatok č. 1 ku zmluve o zriadení vecného bremena

76/2018/D1/2018

Neuvedené

Jaroslav Púček, Jana Púčeková

Mesto Dubnica nad Váhom

18.06.2018

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

189/2018/RSM

Neuvedené

Orange Slovensko, a. s.

Mesto Dubnica nad Váhom

18.06.2018

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. OPKZP-PO1-SC111-2017-23/122

168/2018/RSM

116 136,55 EUR

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Mesto Dubnica nad Váhom

15.06.2018

Zmluva o dielo

166/2018

4 560,00 EUR

ALEXY & ALEXY s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

12.06.2018

Zmluva o dielo

191/2018

69 996,00 EUR

TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o.

Mesto Dubnica nad Váhom

12.06.2018

ZMLUVA č. 14612018/RSM uzatvorená podľa§ 34 zákona č. 1812018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, medzi zmluvnými stranami:

146/2018/RSM

Neuvedené

Anton Dado - Pohrebné služby

Mesto Dubnica nad Váhom

11.06.2018

Kúpna zmluva č. 167/2018/RSM podľa§ 2079 a nasl. Zák. č. 89/2012 Zb., občanský zákoník ČR, v platnom znení

167/2018/RSM

1 249 000,00 CZK

ROLMONT s.r.o

Mesto Dubnica nad Váhom

08.06.2018

Zmluva č. 176/2018/RSM o poskytnutí dotácie uzatvorená podľa§ 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

176/2018/RSM

12 000,00 EUR

MFK Dubnica nad Váhom

Mesto Dubnica nad Váhom

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: