Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
11.09.2018

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

266/2018

100,00 EUR

Matej Ondrušík

Mesto Dubnica nad Váhom

10.09.2018

ZMLUVA O PRIPOJENÍ ZARIADENIA UŽÍVATEĽA SÚSTAVY DO DISTRIBUČNEJ SÚSTAVY

271/2018/RSM

Neuvedené

Stredoslovenská distribučná, a. s.

Mesto Dubnica nad Váhom

10.09.2018

Darovacia zmluva

203/2018/RSM

260 771,15 EUR

TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o.

Mesto Dubnica nad Váhom

07.09.2018

Zmluva 270/2018/RSM o poskytnutí dotácie uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

270/2018/RSM

20 000,00 EUR

Slovenský zväz cyklistiky, o. z.

Mesto Dubnica nad Váhom

07.09.2018

Kúpna zmluva

247/2018

130 500,00 EUR

ELKOPLAST Slovakia s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

07.09.2018

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP

168/2018/RSM/D1

Neuvedené

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Mesto Dubnica nad Váhom

05.09.2018

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

257/2018

1 000,00 EUR

Ján Rajec

Mesto Dubnica nad Váhom

05.09.2018

ZMLUVA O ZRIADENÍ A PREVÁDZKE ZBERNÉHO MIESTA KOLEKTÍVNEHO SYSTÉMU ELTMA

232/2018

Neuvedené

ELT Management Company Slovakia s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

05.09.2018

ZMLUVA O ZRIADENÍ A PREVÁDZKE ZBERNÉHO MIESTA KOLEKTÍVNEHO SYSTÉMU ELTMA

232/2018

Neuvedené

ELT Management Company Slovakia s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

04.09.2018

Zmluva o zriadení vecného bremena

236/2018

673,67 EUR

JAMP SVORADA s. r. o.

Mesto Dubnica nad Váhom

31.08.2018

Nájomné zmluvy za hrobové miesta

2018/0300226 - 00243

468,00 EUR

Nájomca - zoznam

Mesto Dubnica nad Váhom

30.08.2018

Mandátna zmluva

260/2018

1 700,00 EUR

STUDNICA, n.o

Mesto Dubnica nad Váhom

30.08.2018

Zmluva o dielo

263/2018

16 816,46 EUR

CitySafety, s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

28.08.2018

ZMLUVA O DIELO

262/2018

19 680,67 EUR

Hydroizolácie NRC s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

28.08.2018

HROMADNÁ LICENČNÁ ZMLUVA

245/2018

Neuvedené

SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

Mesto Dubnica nad Váhom

27.08.2018

HROMADNÁ LICENČNÁ ZMLUVA

234/2018

Neuvedené

SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

Mesto Dubnica nad Váhom

27.08.2018

HROMADNÁ LICENČNÁ ZMLUVA

235/2018

Neuvedené

SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

Mesto Dubnica nad Váhom

27.08.2018

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

242/2018

800,00 EUR

Ing. Ivan Ronec

Mesto Dubnica nad Váhom

27.08.2018

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

241/2018

500,00 EUR

Mgr. Vladimír Ronec

Mesto Dubnica nad Váhom

24.08.2018

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

250/2018

30,00 EUR

Pavol Pilát

Mesto Dubnica nad Váhom

24.08.2018

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

254/2018

200,00 EUR

Ing. Tomáš Ondruš

Mesto Dubnica nad Váhom

24.08.2018

Zmluva o výpožičke

255/2018

960,00 EUR

DuTaF CENTRUM, spol. s r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

24.08.2018

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

246/2018

200,00 EUR

Ing. Michal Pagáč

Mesto Dubnica nad Váhom

23.08.2018

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

239/2018

400,00 EUR

PhDr. ThMgr. Libor Bernát, CSc

Mesto Dubnica nad Váhom

23.08.2018

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

237/2018

150,00 EUR

Mgr. Brigita Galbavá

Mesto Dubnica nad Váhom

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: