Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
27.09.2023

Zmluva o dielo

222/2023/OddVÚP

33 600,00 EUR

VILLA PRO s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

27.09.2023

Zmluva o vzájomnej spolupráci

301/2023

Neuvedené

Národný inštitút vzdelávania a mládeže

Mesto Dubnica nad Váhom

27.09.2023

Zmluva o vzájomnej spolupráci

300/2023

Neuvedené

Národný inštitút vzdelávania a mládeže

Mesto Dubnica nad Váhom

27.09.2023

Zmluva o dielo

327/2023/OddVÚp

111 065,60 EUR

JUTEX SLOVAKIA, s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

27.09.2023

Hromadná licenčná zmluva

381/2023

Neuvedené

SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

Mesto Dubnica nad Váhom

27.09.2023

Zmluva o zabezpečení verejného koncertu

385/2023

Neuvedené

HLASY, k.s.

Mesto Dubnica nad Váhom

26.09.2023

Príkazná zmluva

389/2023

60,00 EUR

Ing. Eva Šidová PhD.

Mesto Dubnica nad Váhom

25.09.2023

Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby

294/2023/RSM

686,18 EUR

Považská vodárenská spoločnosť, a.s.

Mesto Dubnica nad Váhom

25.09.2023

Zmluva o nájme

318/2023/RSM

100,00 EUR

Centrum voľného času Pod hájom 1356

Mesto Dubnica nad Váhom

22.09.2023

Hromadná licenčná zmluva

350/2023

Neuvedené

SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

Mesto Dubnica nad Váhom

21.09.2023

Príkazná zmluva

380/2023

150,00 EUR

Ľubica Vladárová

Mesto Dubnica nad Váhom

21.09.2023

Zmluva o dielo

183/2023/OddVÚP/D1

24 099,66 EUR

PEMAL, s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

14.09.2023

Nepomenovaná zmluva

383/2023

Neuvedené

Samuel Valuch

Mesto Dubnica nad Váhom

13.09.2023

Zmluva o vzájomnej spolupráci v rámci národného projektu

352/2023

Neuvedené

Národný inštitút vzdelávania a mládeže

Mesto Dubnica nad Váhom

13.09.2023

Zmluva o vzájomnej spolupráci v rámci národného projektu

351/2023

Neuvedené

Národný inštitút vzdelávania a mládeže

Mesto Dubnica nad Váhom

13.09.2023

Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. 448/ 2022/ OddK

448/2022/OddK/Dodatok č.1

49 610,88 EUR

Agentúra Pardon - TN, s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

13.09.2023

Dodatok

384/2023/RSM

118,80 EUR

SWAN, a.s.

Mesto Dubnica nad Váhom

12.09.2023

Zmluva o výpožičke

379/2023/RSM

Neuvedené

Mgr.Miroslav Vicen

Mesto Dubnica nad Váhom

12.09.2023

Zmluva o príspevku na projekt podpory športu č. Z-2022/002-35

342/2023/VO

168 651,91 EUR

Fond na podporu športu

Mesto Dubnica nad Váhom

12.09.2023

Príkazná zmluva

349/2023

100,00 EUR

Eva Koníčková

Mesto Dubnica nad Váhom

11.09.2023

Dodatok k zmluve o dodávke elektrickej energie

441/2022/VO D1 2023

Neuvedené

Greenlogy a.s.

Mesto Dubnica nad Váhom

08.09.2023

Zmluva o nájme

319/2023

56,00 EUR

DUMAT, mestská príspevková organizácia

Mesto Dubnica nad Váhom

08.09.2023

Zmluva o pripojení

364/2023

236,70 EUR

Stredoslovenská distribučná, a. s.

Mesto Dubnica nad Váhom

08.09.2023

Zmluva o pripojení

365/2023/OddVÚP

236,70 EUR

Stredoslovenská distribučná, a. s.

Mesto Dubnica nad Váhom

08.09.2023

Zmluva o pripojení

366/2023/OddVÚP

236,70 EUR

Stredoslovenská distribučná, a. s.

Mesto Dubnica nad Váhom

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: