Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
22.02.2023

Dodatok č.1

444/2022/OddšD1/2022

21 530,60 EUR

Laura, združenie mladých – stredisko Dubnica nad Váhom

Mesto Dubnica nad Váhom

22.02.2023

Hromadná licenčná zmluva

46/2023

Neuvedené

SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

Mesto Dubnica nad Váhom

21.02.2023

Zmluva o úvere

47/2023/OddE

946 639,00 EUR

Environmentálny fond

Mesto Dubnica nad Váhom

21.02.2023

Zmluva o výpožičke

50/2023

Neuvedené

Vertigo Distribution s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

21.02.2023

DODATOK Č. 2 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302011AVW2-122-59 zo dňa 3.7.2021

160/2021/OddVÚP/D2/2023

703 852,44 EUR

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Mesto Dubnica nad Váhom

21.02.2023

Súhlas na vykonanie preložky elektroenergetického rozvodného zariadenia

388/2022/OddVÚP/2022

5 979,52 EUR

Stredoslovenská distribučná, a. s.

Mesto Dubnica nad Váhom

17.02.2023

Príkazná zmluva

55/2023

50,00 EUR

Karina Zlatoš

Mesto Dubnica nad Váhom

16.02.2023

Príkazná zmluva

54/2023/RSM

Neuvedené

Dana Šarlayová

Mesto Dubnica nad Váhom

15.02.2023

Zmluva o dielo

30/2023/OddVÚP

5 112,00 EUR

IN-PRO s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

14.02.2023

Príkazná zmluva

45/2023

60,00 EUR

Elena Kňažeková

Mesto Dubnica nad Váhom

13.02.2023

Notárska zápisnica

56/2023/RSM

Neuvedené

Michal Vašek

Mesto Dubnica nad Váhom

13.02.2023

Hromadná licenčná zmluva

36/2023

Neuvedené

SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

Mesto Dubnica nad Váhom

09.02.2023

Kúpna zmluva

41/2023/RŽP

11 400,00 EUR

ELKOPLAST Slovakia s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

08.02.2023

Zmluva

29/2023

Neuvedené

PIANO, s. r. o.

Mesto Dubnica nad Váhom

08.02.2023

Mandátna zmluva

26/2023/OddVÚP

9 000,00 EUR

de SIGNUM, s. r. o.

Mesto Dubnica nad Váhom

06.02.2023

Dohoda o uznaní dlhu a splátkovom kalendári

435/2022/RSM

Neuvedené

RIVELI s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

01.02.2023

Zmluva o úvere

300/457/2022

3 120 490,00 EUR

Štátny fond rozvoja bývania

Mesto Dubnica nad Váhom

01.02.2023

Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí NFP 189/2022

189/2022/VO/D1/2023

602 116,02 EUR

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Mesto Dubnica nad Váhom

30.01.2023

Nájomná zmluva

2022/0100230 - 235, 2023/0100001 - 003

313,00 EUR

Nájomca - zoznam

Mesto Dubnica nad Váhom

30.01.2023

ZMLUVA O POSKYTOVANÍ MEDIÁLNYCH SLUŽIEB

28/2023/RSM

4 950,00 EUR

Bc. Peter Čačko – IMPULZ.press

Mesto Dubnica nad Váhom

27.01.2023

Zmluva o zriadení vecného bremena

18/2023/RSM

Neuvedené

IN DESIGN DUBNICA, s. r. o.

Mesto Dubnica nad Váhom

27.01.2023

ZMLUVA o zabezpečení údržby mestskej zelene v meste

4/2023/RŽP

380 156,62 EUR

TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

27.01.2023

Dodatok č. 1

Dodatok č. 1 k ZMLUVE O DIELO č. 469/2022/OddVÚP

21 070,62 EUR

Čisté strechy, fasády, s. r. o.

Mesto Dubnica nad Váhom

27.01.2023

Postúpenie užívateľských práv

427/2022/RSM

Neuvedené

DCA TECH, s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

26.01.2023

Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania

27/2023/Rpa

Neuvedené

Stredná odborná škola dopravná

Mesto Dubnica nad Váhom

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: