Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
30.08.2021

Dodatok č.6 k poistnej zmluve č. 800305 0002

218/2012/D6 2021

973,12 EUR

ČSOB Poist'ovňa, a.s.

Mesto Dubnica nad Váhom

30.08.2021

Poistná zmluva

246/2021/RSM

670,98 EUR

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna lnsurance Group

Mesto Dubnica nad Váhom

24.08.2021

Zmluva o dielo

217/2021

45 735,69 EUR

značenie.sk, s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

24.08.2021

Zmluva č. 232/2021/0ddE o poskytnutí dotácie uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

232/2021/0ddE

2 800,00 EUR

BOXING TEAM Dubnica nad Váhom, o.z.

Mesto Dubnica nad Váhom

23.08.2021

Protokol č. 01099/2021-0V-0250092/21-00 /'1su v (!__' o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku SR do vlastníctva obcí podľa ustanovení § 2d ods. 1, 2 a § 14d ods. 1 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

118/2021

Neuvedené

Slovenský pozemkový fond

Mesto Dubnica nad Váhom

23.08.2021

HROMADNÁ LICENČNÁ ZMLUVA

220/2021

Neuvedené

SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

Mesto Dubnica nad Váhom

23.08.2021

HROMADNÁ LICENČNÁ ZMLUVA

219/2021

Neuvedené

SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

Mesto Dubnica nad Váhom

19.08.2021

Zmluva č. 228/2021/OddE o poskytnutí dotácie uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

228/2021/OddE

1 050,00 EUR

FSSk Dievky

Mesto Dubnica nad Váhom

19.08.2021

Zmluva č. 229/2021/OddE o poskytnutí dotácie uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

229/2021/OddE

500,00 EUR

Klub slovenských turistov Dubnica nad Váhom

Mesto Dubnica nad Váhom

18.08.2021

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

226/2021

50,00 EUR

Miloslava Janošová

Mesto Dubnica nad Váhom

18.08.2021

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

224/2021

320,00 EUR

Mgr. Miriam Martináková

Mesto Dubnica nad Váhom

18.08.2021

NÁJOMNÁ ZMLUVA č. 19612021/RSM uzatvorená podľa§ 663 a nasl. ustanovenf zák. č. 4011964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, medzí zmluvnými stranami:

196/2021/RSM

568,00 EUR

Agentúra sociálnych služieb - ASS n.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

18.08.2021

Zmluva č. 175/2021/OddE o poskytnutí dotácie uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

175/2021/OddE

350,00 EUR

Občianske združenie Detského folklórneho súboru Vršatčiarik

Mesto Dubnica nad Váhom

18.08.2021

Zmluva č. 2021_MPC_NP _PoP2_ZŠ_054 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít

231/2021/OddŠ

Neuvedené

Metodicko-pedagogické centrum

Mesto Dubnica nad Váhom

18.08.2021

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

111/2021

Neuvedené

HTMAS, s. r. o.

Mesto Dubnica nad Váhom

18.08.2021

Zmluva o poskytovaní služby ZSE Drive

218/2021/RSM

Neuvedené

Západoslovenská energetika,a.s.

Mesto Dubnica nad Váhom

17.08.2021

Zmluva o udelení sublicencie

183/2021/RSM

Neuvedené

TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o.

Mesto Dubnica nad Váhom

16.08.2021

Zmluva o dielo

193/2021/OddVÚP

59 231,33 EUR

NOPE a.s.

Mesto Dubnica nad Váhom

16.08.2021

Kúpna zmluva

222/2021/RSM

35 000,00 EUR

AUTO MP, s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

13.08.2021

Zmluva č. 2020_MPC_NP _PoP2_ZŠ_ 461 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít

225/2021/OddŠ

Neuvedené

Metodicko-pedagogické centrum

Mesto Dubnica nad Váhom

12.08.2021

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

197/2021

Neuvedené

Rastislav Strapko, Mgr. Renáta Strapková

Mesto Dubnica nad Váhom

11.08.2021

Dodatok č. 1

171/2021/OddVUP/D1/2021

Neuvedené

Supro, s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

10.08.2021

ZMLUVA o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu

194/2021/OddK

2 200,00 EUR

Audiovizuálny fond

Mesto Dubnica nad Váhom

10.08.2021

Kúpna zmluva

179/2021

941,24 EUR

Mgr. Oľga Samáková, Mgr. Ingrid Samáková

Mesto Dubnica nad Váhom

09.08.2021

ZMLUVA O BUDUCEJ KUPNEJ ZMLUVE

185/2021

Neuvedené

ELEKTRO GROUP ML, s. r. o.

Mesto Dubnica nad Váhom

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: