Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
24.03.2022

Zmluva o dielo

98/2022

37 440,98 EUR

E.S. Investment s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

24.03.2022

Zmluva o prepojení zmlúv z www stránok na Centrálny register zmlúv

67/2022/RSM

1 188,00 EUR jedentisícstoosemdesiatosem

Galileo Corporation s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

23.03.2022

Zmluva o dobrovoľníckej činnosti

93/2022/Rpa

Neuvedené

Anna Reháková

Mesto Dubnica nad Váhom

22.03.2022

ZMLUVA O DIELO

83/2022

181 233,78 EUR

USD Lučenec s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

22.03.2022

Zmluva o poskytnutí odbornej prípravy

84/2022/Rpa

Neuvedené

Marek Hattas, primátor Mesta Nitry

Mesto Dubnica nad Váhom

21.03.2022

Zmluva o dobrovoľníckej činnosti

88/2022/Rpa

Neuvedené

Porubská Žaneta

Mesto Dubnica nad Váhom

21.03.2022

Zmluva o dobrovoľníckej činnosti

87/2022/Rpa

Neuvedené

Zuzana Muráriková

Mesto Dubnica nad Váhom

18.03.2022

Zmluva o poskytovaní služieb

59/2022

Neuvedené

GOPAY s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

18.03.2022

Kúpna zmluva

60/2022/RŽP

10 836,72 EUR

Slovensko kvitne, s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

17.03.2022

Zmluva o spolupráci

51/2022

90%

Umelecká agentúra Mystik, s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

16.03.2022

Zmluva o bežnom účte

Zmluva o bežnom účte

Neuvedené

Prima banka Slovensko, a.s.

Mesto Dubnica nad Váhom

16.03.2022

Zmluva o dielo

68/2022

6 480,00 EUR

UAVIS s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

16.03.2022

Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb

44/2022

viď. príloha

Slovanet, a.s.

Mesto Dubnica nad Váhom

15.03.2022

Zmluva o združenej dodávke elektriny

63/2022/RSM

v zmysle čl. IV. ods. 1 zmluvy

MAGNA ENERGIA a.s.

Mesto Dubnica nad Váhom

15.03.2022

Zmluva o dobrovoľníckej činnosti

78/2022/Rpa

Neuvedené

Mgr. Iveta Tomanička

Mesto Dubnica nad Váhom

15.03.2022

Zmluva o dobrovoľníckej činnosti

77/2022/Rpa

Neuvedené

Kristína Hudecová

Mesto Dubnica nad Váhom

15.03.2022

Zmluva o dobrovoľníckej činnosti

76/2022/Rpa

Neuvedené

Alexandra Nečesaná

Mesto Dubnica nad Váhom

15.03.2022

Zmluva o dobrovoľníckej činnosti

75/2022/Rpa

Neuvedené

Michala Poliaková

Mesto Dubnica nad Váhom

15.03.2022

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek

31/2022/RSV

1 625 400,00 EUR

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Mesto Dubnica nad Váhom

15.03.2022

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach krízovej intervencie

30/2022/RSV

42 000,00 EUR

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Mesto Dubnica nad Váhom

14.03.2022

DODATOK Č.3 K ZMLUVE O DIELO

193/2018/D302022

Neuvedené

ARCH.EKO - Ateliér architektúry, urbanizmu a ekológie, s. r. o.

Mesto Dubnica nad Váhom

14.03.2022

Zmluva o dobrovoľníckej činnosti

71/2022/Rpa

Neuvedené

Katarína Reháková

Mesto Dubnica nad Váhom

14.03.2022

Zmluva o dobrovoľníckej činnosti

70/2022/Rpa

Neuvedené

Juraj Jaroš

Mesto Dubnica nad Váhom

14.03.2022

Zmluva o dobrovoľníckej činnosti

69/2022/Rpa

Neuvedené

Adam Rehák

Mesto Dubnica nad Váhom

14.03.2022

Zmluva č. 61/2022/OddE o poskytnutí dotácie uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

61/2022/OddE

700,00 EUR sedemsto EUR

JOGGING KLUB

Mesto Dubnica nad Váhom

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: