Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
30.06.2021

ZMLUVA O UDELENÍ SUBLICENCIE č. 143/2021/RSM uzatvorená v súlade s § 72 ods. 1 v spojení s § 65 až 70 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva")

143/2021/RSM

Neuvedené

LIGHTECH spoločnosť s ručením obmedzeným

Mesto Dubnica nad Váhom

30.06.2021

Zmluva č. 162/2021/OddE o poskytnutí dotácie uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

162/2021/OddE

600,00 EUR

Zväz diabetikov Slovenska – Základná organizácia DIADUB Dubnica nad Váhom

Mesto Dubnica nad Váhom

30.06.2021

Zmluva č. 163/2021/OddE o poskytnutí dotácie uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

163/2021/OddE

420,00 EUR

Slovenský zväz zdravotne postihnutých Základná organizácia Dubnica nad Váhom

Mesto Dubnica nad Váhom

30.06.2021

Zmluva č. 165/2021/OddE o poskytnutí dotácie uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

165/2021/OddE

640,00 EUR

Sivý vlk, o.z.

Mesto Dubnica nad Váhom

30.06.2021

Zmluva č. 164/2021/OddE o poskytnutí dotácie uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

164/2021/OddE

500,00 EUR

Laura, združenie mladých – stredisko Dubnica nad Váhom

Mesto Dubnica nad Váhom

30.06.2021

Zmluva o poskytovaní služieb č. 16812021-10955 uzavretá podľa ust.§ 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 51311991 Zb. v znení neskorších predpisov

145/2021/RŽP

5 997,60 EUR

Agdata, s. r. o.

Mesto Dubnica nad Váhom

30.06.2021

Kúpna zmluva

167/2021/RŽP

15 396,00 EUR

JRK Slovensko s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

29.06.2021

Zmluva č. 153/2021/OddE o poskytnutí dotácie uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

153/2021/OddE

300,00 EUR

Telovýchovná jednota Nové Považie Prejta

Mesto Dubnica nad Váhom

28.06.2021

Súhlas Zhotoviteľa s poskytnutím časti diela Smartmap formou sublicencie

142/2021/RSM

Neuvedené

ErasData-Pro s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

25.06.2021

Zmluva č. 156/2021/OddE o poskytnutí dotácie uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

156/2021/OddE

1 400,00 EUR

JOGGING KLUB

Mesto Dubnica nad Váhom

25.06.2021

Zmluva č. 155/2021/OddE o poskytnutí dotácie uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

155/2021/OddE

1 500,00 EUR

JOGGING KLUB

Mesto Dubnica nad Váhom

25.06.2021

Nájom pozemku pod hrobové miesta

2021/0100089 do 2021/0100195

618,00 EUR

Nájomca - zoznam

Mesto Dubnica nad Váhom

24.06.2021

Zmluva č. 157/2021/OddE o poskytnutí dotácie uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

157/2021/OddE

2 200,00 EUR

ŠK Judo TJ Spartak ZŤS Dubnica nad Váhom

Mesto Dubnica nad Váhom

23.06.2021

Zmluva č. 151/2021/0ddE o poskytnutí dotácie uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

151/2021/OddE

250,00 EUR

Športový klub hádzanej Dubnica nad Váhom

Mesto Dubnica nad Váhom

23.06.2021

Zmluva č. 140/2021/0ddE o poskytnutí dotácie uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

140/2021/OddE

800,00 EUR

Športový klub hádzanej Dubnica nad Váhom

Mesto Dubnica nad Váhom

23.06.2021

Zmluva o bežnom účte

xxxx/2021

Neuvedené

Prima banka Slovensko, a.s.

Mesto Dubnica nad Váhom

22.06.2021

ZMLUVA O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA uzatvorená podľa § 151n až 151p Občian s keho zákonníka č. 74 / 2021

74/2021

Neuvedené

Stredoslovenská distribučná, a. s.

Mesto Dubnica nad Váhom

21.06.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie

150/2021/OddE

1 400,00 EUR

ŠPORTOVÝ KLUB ŠACHU DUBNICA NAD VÁHOM, o.z.

Mesto Dubnica nad Váhom

21.06.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie

136/2021/OddE

2 300,00 EUR

OSA – ŠPORTOVÁ AKADÉMIA, o. z.

Mesto Dubnica nad Váhom

21.06.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie

147/2021/OddE

900,00 EUR

Občianske združenie DuTaF SPORT

Mesto Dubnica nad Váhom

18.06.2021

Zmluva č. 149/2021/OddE o poskytnutí dotácie uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

149/2021/OddE

800,00 EUR

ŠPORTOVÝ KLUB DUBNICA nad VÁHOM

Mesto Dubnica nad Váhom

18.06.2021

Zmluva č. 146/2021/OddE o poskytnutí dotácie uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

146/2021/OddE

2 800,00 EUR

ATLETIKA Dubnica nad Váhom

Mesto Dubnica nad Váhom

17.06.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie

148/2021/OddE

1 200,00 EUR

RMK Dubnica nad Váhom

Mesto Dubnica nad Váhom

17.06.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie

139/2021/OddE

2 000,00 EUR

DIVOKÍ KRÁLI DUBNICA

Mesto Dubnica nad Váhom

17.06.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie

138/2021/OddE

500,00 EUR

DIVOKÍ KRÁLI DUBNICA

Mesto Dubnica nad Váhom

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: