Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
11.11.2020

Mandátna zmluva

365/2020/RSM

1 800,00 EUR

TORVO SK s.r.o

Mesto Dubnica nad Váhom

10.11.2020

Príkazná zmluva

5/2020/ZPS

130,00 EUR

Jana Martišová

Zariadenie pre seniorov Dubina, m.r.o.

10.11.2020

Príkazná zmluva

4/2020/ZPS

42,00 EUR

Petra Konečná

Zariadenie pre seniorov Dubina, m.r.o.

10.11.2020

Príkazná zmluva

3/2020/ZPS

60,00 EUR

Paulína Babačová

Zariadenie pre seniorov Dubina, m.r.o.

10.11.2020

Príkazná zmluva

2/2020/ZPS

60,00 EUR

Jana Mičková

Zariadenie pre seniorov Dubina, m.r.o.

09.11.2020

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

350/2020

240,00 EUR

Jozef Hudek

Mesto Dubnica nad Váhom

06.11.2020

Príkazná zmluva

1/2020/ZPS

60,00 EUR

Soňa Černušková

Zariadenie pre seniorov Dubina, m.r.o.

06.11.2020

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

326/2020

Neuvedené

INTERNACIONAL CONSULTING, spol. s r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

06.11.2020

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

370/2020/RSM

40,00 EUR

Klaudia Achbergerová

Mesto Dubnica nad Váhom

06.11.2020

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

369/2020/RSM

40,00 EUR

Mária Florišová

Mesto Dubnica nad Váhom

06.11.2020

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

368/2020/RSM

40,00 EUR

Viera Srncová

Mesto Dubnica nad Váhom

04.11.2020

Kúpna zmluva

356/2020/RSM

9 648,00 EUR

GRAFID, s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

03.11.2020

Nájom pozemku pod hrobové miesta

2020/0100310 do 2020/0100351

919,00 EUR

Nájomca - zoznam

Mesto Dubnica nad Váhom

02.11.2020

DOHODA číslo 20/13/0511117 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie v rámci národného projektu

364/2020/RSM

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Mesto Dubnica nad Váhom

30.10.2020

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

360/2020/RSM

40,00 EUR

Jarmila Zubová

Mesto Dubnica nad Váhom

30.10.2020

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

361/2020/RSM

40,00 EUR

Viera Srncová

Mesto Dubnica nad Váhom

30.10.2020

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

359/2020/RSM

40,00 EUR

Mária Florišová

Mesto Dubnica nad Váhom

29.10.2020

Dohoda o ukončení zmluvy

333/2020

Neuvedené

Ing. Jozef Čupák

Mesto Dubnica nad Váhom

28.10.2020

Zmluva č. 344/2020/Od.E o poskytnutí dotácie uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

344/2020/Od.E

1 840,00 EUR

ŠK VICTORY STARS, o. z.

Mesto Dubnica nad Váhom

28.10.2020

Zmluva č. 343/2020/Od.E o poskytnutí dotácie uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

343/2020/Od.E

3 000,00 EUR

OSA – ŠPORTOVÁ AKADÉMIA, o. z.

Mesto Dubnica nad Váhom

28.10.2020

Zmluva č. 342/2020/Od.E o poskytnutí dotácie uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

342/2020/Od.E

24 000,00 EUR

Akadémia Jozefa Jankecha, n. o.

Mesto Dubnica nad Váhom

28.10.2020

Dodatok č. 2

458/2019/D2/2020

Neuvedené

VODOHOSPODÁRSKE STAVBY – ekologický podnik, a. s.

Mesto Dubnica nad Váhom

28.10.2020

Zmluva č. 341/2020/Od.E o poskytnutí dotácie uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

341/2020/Od.E

8 800,00 EUR

Atletický klub SPARTAK Dubnica nad Váhom

Mesto Dubnica nad Váhom

28.10.2020

Zmluva č. 340/2020/Od.E o poskytnutí dotácie uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

340/2020/Od.E

3 000,00 EUR

Záujmové združenie folklórneho súboru MLADOSŤ

Mesto Dubnica nad Váhom

28.10.2020

Zmluva č. 339/2020/Od.E o poskytnutí dotácie uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

339/2020/Od.E

4 000,00 EUR

Záujmové združenie folklórneho súboru Vršatec

Mesto Dubnica nad Váhom

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: