Obsah

Obyvatelia Trenčianskeho kraja môžu od januára 2023 využívať novú bezplatnú sociálnu službu

Typ: ostatné
Obyvatelia Trenčianskeho kraja môžu od januára 2023 využívať novú bezplatnú sociálnu službuNová sociálna služba, ktorá poskytuje tzv. starostlivosť na diaľku pre seniorov, pomáha a monitoruje prijímateľa priamo v domácom prostredí 24 hodín denne.

Bezplatná služba Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci s využitím systému IDA (Intelignetná Domáca Asistentka) je určená pre seniorov žijúcich osamote, osoby s rizikovým ochorením, pacientov, ktorí sa zotavujú doma, ale aj pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.Systém IDA je doslova šitý na mieru prijímateľovi. V prípade vzniku rizikovej situácie sám vyšle signál o možnom probléme blízkej osobe, ktorú si určil prijímateľ. Dohliadajúca osoba preverí situáciu spätným zavolaním a v prípade potreby zabezpečí privolanie pomoci. Dohliadajúcou osobou môže byť blízka osoba, ako napríklad rodinný príslušník, sused, dobrý známy a pod.“, priblížil zodpovedný pracovník z Centra sociálnych služieb AVE, ktoré poskytuje bližšie informácie o tejto bezplatnej službe.

Vďaka moderným technológiám dokáže IDA včas varovať blízkych v prípade vyhodnotenia neštandardných situácií. „IDA nepretržite monitoruje domáce priestory prijímateľa pomocou relevantných senzorov, ako aj pohyb mimo domácnosti. Zaznamenané signály spracováva a s pomocou rôznych algoritmov ich vyhodnocuje, čo umožňuje systému identifikovať vznik neštandardnej situácie, ktorá vyžaduje potrebnú pomoc,“ vysvetlil zodpovedný pracovník. 

Elektronicky systém IDA, ktorý je v domácnosti prijímateľa nainštalovaný, pozostáva zo senzorov pohybu, riadiacej jednotky, SOS tlačidla a trackera. Funguje bez kamier a mikrofónov, nesleduje a nenarúša súkromie prijímateľa. Pre poskytovanie služby je potrebné internetové pripojenie. Zapožičanie monitorovacej sady IDA, jej inštalácia a nastavenie v domácnosti klienta, či prípadné servisné služby, sú bezplatné.

Viac informácií o monitorovacej sade získate na www.tsk.sk v časti IDA, prípadne osobne v Centre sociálnych služieb AVE v Dubnici nad Váhom, alebo telefonicky na číslach 0901 918 562, 0901 918 564, 042 44 21 292 v pracovných dňoch od 8.00 h do 15.00 h.


Vytvorené: 8. 1. 2023
Posledná aktualizácia: 8. 1. 2023 08:17
Autor: Mária Škvarová