Obsah

Otvárame dotačné kolo na rok 2023!

Typ: ostatné
Otvárame dotačné kolo na rok 2023! 1 Kluby, organizácie či združenia môžu žiadať mesto o poskytnutie dotácie na činnosť, projekt alebo podujatie od pondelka 16. januára 2023.

Aj v roku 2023 umožní prehľadný elektronický systém e-grant jednoducho požiadať mesto Dubnica nad Váhom o poskytnutie finančného príspevku z dotačnej schémy samosprávy. „V súlade s prijatým všeobecne záväzným nariadením VZN č. 2/2021 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta je žiadosti o poskytnutie dotácie na rok 2023 možné podávať v termíne od 16. januára 2023 do 28. februára 2023 v prípade žiadostí na činnosť a do 30. novembra 2023, ak ide o žiadosť o dotáciu na konkrétne podujatia alebo projekty,“ vysvetlila Annamária Duvačová, odborná referentka pre mládež a šport, zastrešujúca dotačný systém e-grant.

  • Žiadať o dotáciu na činnosť možno od 16. 1. 2023 do 28. 2. 2023,
  • Žiadať o dotáciu na podujatia a projekty možno od 16. 1. 2023 do 30. 11. 2023.

Webovým sídlom grantovej schémy ostáva adresa https://dubnica.egrant.sk/. V roku 2022 podporila dubnická samospráva chod organizácií a klubov vrátane podujatí, ktoré sa rozhodli zorganizovať, sumou dovedna vo výške 304-tisíc eur. V roku 2023 je na tento účel vyčlenený objem finančných prostriedkov v hodnote 300-tisíc eur.

O dotáciu možno aj tento rok žiadať v oblasti športu a telesnej kultúry, v sociálnej a zdravotnej oblasti, v oblasti školstva, výchovy a vzdelávania, kultúry a záujmovej umeleckej činnosti, v oblasti životného prostredia, ale aj v oblasti mládeže, podpory cestovného ruchu a regionálneho rozvoja.

Cieľom ostáva férová a transparentná podpora miestnych klubov a organizácií, ktoré sa podieľajú na rozvoji, vzdelávaní alebo aktívnom trávení voľného času nielen detí a mládeže, ale všetkých vekových kategórií. Oprávnenými žiadateľmi o dotáciu sú právnické osoby nezriadené mestom a fyzické osoby – podnikatelia, ktoré pôsobia, majú sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta alebo poskytujú služby obyvateľom mesta. Podmienkou pre poskytnutie dotácie je, aby ku dňu podania žiadosti nemal žiadateľ voči mestu záväzky po lehote splatnosti.

Kompletné znenie VZN o poskytovaní dotácií je zverejnené na  webovom sídle mesta. Podporené organizácie, kluby a združenia za rok 2022 spolu s výškou poskytnutej dotácie boli v priebehu uplynulého roka postupne zverejňované na  stránkach mesačníka Dubnické noviny alebo na webovom sídle mesta na tejto adrese.

Podať si žiadosť o dotáciu je možné na adrese https://dubnica.egrant.sk/.

Dotačný systém na rok 2023


Vytvorené: 11. 1. 2023
Posledná aktualizácia: 13. 1. 2023 10:58
Autor: PaedDr. Veronika Valuchová, hovorkyňa mesta