Obsah

Počas prerušenej výučby rodičia neplatia za škôlky, školské kluby detí, krúžky ani réžiu v školských jedálňach

Typ: ostatné
Počas prerušenej výučby rodičia neplatia za škôlky, školské kluby detí, krúžky ani réžiu v školských jedálňach 1 Mesto od 1. apríla 2020 pozastavilo výber poplatkov za materské školy, školský klub detí, centrum voľného času i za réžiu v školských jedálňach až do odvolania mimoriadnej situácie.

Oddelenie školstva Mestského úradu v Dubnici nad Váhom informuje zákonných zástupcov detí, ktoré navštevujú materské  školy či školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta o  úhradách príspevkov v týchto zariadeniach. „Mesto Dubnica nad  Váhom v súlade s VZN č. 7/2019 v platnom znení z 1. 1. 2020 pozastavuje vyberanie príspevkov za pobyt detí v materskej škole, v školskom klube detí, v centre voľného času i za réžiu v školských jedálňach od 1. 4. 2020 až do skončenia mimoriadnej situácie, spojenej s prevenciou šírenia ochorenia COVID-19. Počas prerušenia prevádzky materských škôl, školských klubov detí, centra voľného času  a školských jedální z uvedeného dôvodu zákonný zástupca poplatky za dieťa neuhrádza,“ vysvetlila vedúca školského úradu Mária Balážová. Ako ďalej dodala,  Základná umelecká škola v Dubnici nad Váhom pokračuje so vzdelávaním svojich žiakov on-line, preto sú zákonní zástupcovia poplatky súvisiace so vzdelávaním v ZUŠ povinní aj naďalej hradiť.

Prevádzka materských škôl, základných škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dubnica nad Váhom je až do odvolania prerušená. Dôvodom je mimoriadna situácia na Slovensku vyhlásená vládou SR v súvislosti so šírením vírusového ochorenia COVID-19.

Pre viac informácií kontaktujte: Mgr. Veronika Rezáková , hovorkyňa mesta Dubnica nad Váhom, e-mail: hovorca@dubnica.eu, tel. kontakt: 0917431271


Vytvorené: 16. 4. 2020
Posledná aktualizácia: 2. 9. 2021 10:45
Autor: Mgr. Veronika Rezáková