Obsah

V jesenných mesiacoch produkujeme na cintorínoch tony odpadu

Typ: ostatné
foto: NATUR-PACKNa prelome mesiacov október a november sú pietne miesta zo všetkých kalendárnych mesiacov najnavštevovanejšie. Príbuzní si svojich drahých zosnulých prichádzajú uctiť krátkou modlitbou či myšlienkou, položením venca či zapálením sviece. Výsledkom sú však tony odpadu končiace na skládkach odpadu.

Sviatok všetkých svätých a Sviatok všetkých verných zosnulých sa zvykne spájať so zdobením hrobov našich blízkych, ktorí už nie sú medzi nami. V týchto dňoch si spomienky na nich zhmotňujeme fyzickou návštevou cintorínov, ako aj zdobením ich posledných miest odpočinku množstvami vencov a kahancov.

O tom, ako môžeme predchádzať tvoreniu odpadu v „dušičkovom“ období, a o tom, ako s už vytvoreným odpadom naložiť, sme sa porozprávali s vedúcou referátu životného prostredia Jankou Beniakovou.

Kde končí odpad z cintorínov, ktorý už viac neslúži svojmu účelu?

Väčšina ozdôb a predmetov, ktoré viac nezdobia pomníky, končí v zmesovom komunálnom odpade, teda na skládke odpadu. Určite je možné triediť časť vyprodukovaného odpadu, avšak za dodržania určitých krokov. Vo všeobecnosti je však najlepšie, ak takýto druh odpadu neprodukujeme vôbec.

Prečo nie je možné recyklovať všetko? Neplatí, že ak kúpim umelohmotný veniec, môžem ho následne vhodiť medzi plastový odpad?

V tom je práve problém. Väčšina výrobkov - umelhmotných kytíc či vencov, je zložená z viacerých materiálov, preto do triedeného zberu nepatria a jednoducho končia v zmesovom komunálnom odpade. Rovnako neplatí jednoduchá rovnica ani pri sklenených kahancoch. Takéto sklo môže byť vytriedené do zbernej nádoby pre sklo len v prípade, ak sklo je očistené od vosku.

Aké druhy náhrobných dekorácií sú teda priateľskejšie voči životnému prostrediu?

Tu môžeme hovoriť o širokej škále doma vyrobených vencov z prírodných materiálov – stačí sa prejsť do prírody, ktorá ponúka materiály ako drevo, lístie, sušené kvety, šišky, šípky... Z nich sa dajú vytvoriť jednoduché a pritom originálne vence. Inšpirácií je dnes mnoho už aj na internete. Ďalej sú určite vhodnejšou alternatívou živé kvety, ktoré je takisto možné po zvädnutí vyhodiť do bioodpadu, prípadne kvety v kvetináčoch, ktoré vedia byť dlhodobým variantom výzdoby pietneho miesta. Nenáročnými rastlinami sú napríklad vres alebo chryzantémy.

zdroj: Pinterest.com

Pokiaľ by sme sa predsa len rozhodli zakúpiť na hrobové miesto umelohmotný veniec či umelé kvety, do akej zbernej nádoby patria?

Ako som spomínala vyššie, mnohé takéto výrobky sú zložené z viacerých materiálov, preto nie je možné ich ďalej recyklovať. Končia v nádobách na zmesový komunálny odpad, teda na skládke odpadu, kde sa rozkladajú dlhé, dlhé desaťročia.

V prípade, že sa rozhodnem pre ekologickejší variant a zvolím živé kvety a vence z prírodných ozdôb, tieto môžem vhadzovať do nádob na bioodpad?

Presne tak. Do hnedých nádob na bioodpad patria zelené časti prírodných vencov a kytíc, živé kvety, lístie, konáre, jednoducho všetok prírodný materiál, ktorý musí byť dobre oddelený od plastových ozdôb, ak sme nejaké použili.

Čo so sviečkami a kahancami? Vieme o ekologickejšej náhrade?

Aj v tomto prípade vieme plastové kahance nahradiť. Pokiaľ trváte na kupovanom kahanci, určite je aspoň malým krokom smerom k ekológii zakúpenie skleneného kahanca, v ktorom sa dajú opakovane meniť sviečky. O to lepšie, ak uprednostníte kahanec s kovovým vrchnákom namiesto plastového. Aj v tomto prípade však môžeme staviť na doma vyrobený kahanec – postačí nám nádoba na sklo - pokojne aj zaváraninový pohár, a sviečky, ktoré môžeme neustále vymieňať.

zdroj: Pinterest.com

Kam patrí kahanec po tom, ako prestane slúžiť svojmu účelu?

Ak kahanec separujeme do nádoby na sklo, kahanec musíme najskôr očistiť od vosku. Postačí najmä od najväčších častí. Plastový, resp. kovový vrchnák je potrebné zas vytriediť do nádoby na plast, resp. na kov, pričom aj vrchnák musí byť očistený od vosku. Sklo má tú výhodu, že pokiaľ nie je znečistené, je to materiál, ktorý je možné recyklovať donekonečna. Preto je veľmi dôležité vhodiť ho do správnej nádoby na triedený odpad, nie do zmesového komunálneho odpadu.

Ideálnym riešením je však snaha znižovať produkciu odpadu. Pred kúpou jednotlivých náhrobných ozdôb naozaj zvážme, či je potrebné zdobiť hroby našich blízkych množstvom umelých vencov a kahancov. Pokiaľ chceme hrob predsa ozdobiť, pokúsme sa siahnuť aspoň po prírodných materiáloch. Rovnako sa môžeme skúsiť dohodnúť s ostatnými členmi rodiny, že na hrob spoločne položíme jeden veniec a jeden kahanec či sviečku za celú rodinu. 

Z dôvodu blížiacich sa sviatkov mesto posilnilo vývoz komunálneho odpadu spred mestských cintorínov, od pondelka 25. októbra budú ku všetkým trom mestským cintorínom pristavené aj veľkokapacitné kontajnery. Návštevníkov pietnych miest upozorňujeme aj na prítomnosť nádob na triedený odpad, ktoré sa nachádzajú pri vstupoch.

Pre viac informácií kontaktujte: Mgr. Janka Beniaková, vedúca referátu životného prostrediae-mail: janka.beniakova@dubnica.eu, tel. kontakt: 0918 117 049.


Vytvorené: 22. 10. 2021
Posledná aktualizácia: 22. 10. 2021 13:01
Autor: Mária Badačová