Obsah

Začíname s revitalizáciou vnútrobloku sídliska Pod hájom, časť „Účko“

Typ: ostatné
Začíname s revitalizáciou vnútrobloku sídliska Pod hájom, časť „Účko“ V polovici februára 2023 začína samospráva s realizáciou projektu Revitalizácia sídliska Pod hájom v hodnote viac ako 600-tisíc eur. Práce, ktoré sa dotknú plochy vo výmere viac ako 17-tisíc metrov štvorcových, by mali byť v prípade priaznivého počasia ukončené približne začiatkom leta.

S prvou časťou prác, ktoré sa budú týkať stavebných úprav, začne zhotoviteľ v polovici februára. V rámci prvých krokov prebehlo vytyčovanie plôch, no takisto i navážanie strojov a materiálu či sťahovanie ornice. Následne sa práce presunú na pokládku obrubníkov, dlažby a svahovanie terénu. „Súčasťou stavebných prác bude rekonštrukcia chodníkov a detského ihriska, no pribudnú aj prvky pre ďalšie vekové kategórie. Medzi nimi napríklad workoutové ihrisko a prvky pre seniorov,“ priblížila vedúca oddelenia strategického rozvoja Eva Granátová. Ako dodala, súčasťou areálu bude aj malý amfiteáter a trampolíny.

Revitalizácia vnútrobloku však do výraznej miery zasiahne aj životné prostredie. „V druhej etape prác vysadí zhotoviteľ nové stromy a kry, v areáli doplníme potrebný mestský mobiliár v podobe smetných nádob a lavičiek, ale aj informačné tabule. Na revitalizáciu sa veľmi teším, keďže ide o veľké sídlisko, ktoré si zaslúži pozornosť. Verím, že po revitalizácii bude vnútroblok atraktívnou a rekreačnou zónou pre všetky vekové kategórie a bude poskytovať možnosti na trávenie voľného času naozaj všetkým,“ zhodnotil primátor Peter Wolf.

Obyvateľov a návštevníkov uvedenej časti sídliska Pod hájom prosíme o rešpektovanie jednotlivých zákazov vstupu do niektorých častí. „Ide o lokality, kde zhotoviteľ zameriaval geodetické body. Aby sme predišli potenciálnym úrazom, vstupy do niektorých lokalít sme vyhradili páskou s označením „Zákaz vstupu“. Obyvateľov prosíme, aby uvedený zákaz vstupu z bezpečnostných dôvodov rešpektovali,“ uviedla vedúca referátu životného prostredia Janka Beniaková.

Čo bude vo vnútrobloku "Účka" po revitalizácii nové, resp. zrekonštruované?
  • chodníky a spevnené plochy
  • detské ihrisko
  • workoutové ihrisko
  • prvky pre seniorov
  • nová sieť multifunkčného ihriska a sedenie vo svahu
  • mestský mobiliár
  • výsadba zelene
  • malý amfiteáter
  • trampolíny
  • informačné tabule

Projekt mesto Dubnica nad Váhom realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program.


Vytvorené: 14. 2. 2023
Posledná aktualizácia: 16. 3. 2023 10:52
Autor: Mária Škvarová