Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
23.08.2018

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

230/2018

25,00 EUR

Katarína Strapko Porubanová

Mesto Dubnica nad Váhom

20.08.2018

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

249/2018

100,00 EUR

Tomáš Kubica

Mesto Dubnica nad Váhom

20.08.2018

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

131/2018

50,00 EUR

Gabriela Proszcsuková

Mesto Dubnica nad Váhom

17.08.2018

Zmluva o usporiadaní divadelného predstavenia

216/2018

850,00 EUR

Slovenské národné divadlo

Mesto Dubnica nad Váhom

16.08.2018

Zmluva o prevode vlastníctva pozemku

229/2018

11,27 EUR

Zoznam zmlúv

Mesto Dubnica nad Váhom

16.08.2018

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena uzatvorená podľa § 50a Občianskeho zákonníka

208/2018

Neuvedené

DCa THERM, a. s.

Mesto Dubnica nad Váhom

14.08.2018

Dodatok k poistnej zmluve č. 6525126746/0950008614

2/2005/D5 2018

24,34 EUR

KOOPERATIVA poisťovňa a.s.

Mesto Dubnica nad Váhom

14.08.2018

Dodatok k poistnej zmluve č. 6525126746/0950008614

2/2005/D4 2018

44,73 EUR

KOOPERATIVA poisťovňa a.s.

Mesto Dubnica nad Váhom

14.08.2018

DODATOKč.1 k dohode číslo: 18/13/054/29

155/2018/D1 - 2018

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Mesto Dubnica nad Váhom

14.08.2018

Zmluva č. 188/2018/RSM o poskytnutí dotácie uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

188/2018/RSM

300,00 EUR

Poľský klub Stredné Považie - spolok Poliakov a ich priateľov na Slovensku

Mesto Dubnica nad Váhom

13.08.2018

ZMLUVA č. 30/2018/2337 o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2018 na výkon prác na vojnových hroboch

228/2018/RSM

2 020,00 EUR

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky – Okresný úrad Trenčín

Mesto Dubnica nad Váhom

13.08.2018

Zmluva č. 252/2018/RSM o poskytnutí dotácie uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

252/2018/RSM

10 000,00 EUR

Športový klub cyklistiky Dubnica nad Váhom

Mesto Dubnica nad Váhom

13.08.2018

Zmluva č. 251/2018/RSM o poskytnutí dotácie uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

251/2018/RSM

30 000,00 EUR

Mestský hokejový klub Dubnica nad Váhom

Mesto Dubnica nad Váhom

13.08.2018

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

204/2018

80,00 EUR

Miloslava Janošová

Mesto Dubnica nad Váhom

10.08.2018

Príkazná zmluva

248/2018/RSM

600,00 EUR

Anton Matuška

Mesto Dubnica nad Váhom

09.08.2018

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu

228/2018/RSM

2 020,00 EUR

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky – Okresný úrad Trenčín

Mesto Dubnica nad Váhom

08.08.2018

Z M L U V A o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu

214/2018

1 000,00 EUR

Audiovizuálny fond

Mesto Dubnica nad Váhom

07.08.2018

Nájomné zmluvy za hrobové miesta 20180729

ZML.2018/0100200 do ZML.2018/0100225

651,00 EUR

Zoznam zmlúv

Mesto Dubnica nad Váhom

07.08.2018

Dohoda o uzatvorení partnerstva verejnej zbierky Biela pastelka

200/2018/RSM

Neuvedené

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, občianske združenie

Mesto Dubnica nad Váhom

02.08.2018

Príkazná zmluva

227/2018

210,00 EUR

Mgr. Alfréd Lincke

Mesto Dubnica nad Váhom

02.08.2018

Príkazná zmluva

224/2018

50,00 EUR

Samuel Antal

Mesto Dubnica nad Váhom

02.08.2018

Príkazná zmluva

225/2018

120,00 EUR

Matej Červenka

Mesto Dubnica nad Váhom

02.08.2018

Dodatok č. 1 k zmluve na použitie operátu štátneho mapového diela vo forme rastrovej mapy č. 17-102-268/2017

91/2017/D1/2018

Neuvedené

Geodetický a kartografický ústav Bratislava

Mesto Dubnica nad Váhom

02.08.2018

Zmluva o prevode vlastníctva pozemku

211/2018

125,18 EUR

Mário Bielik a manželka Ľubica Bieliková + ďaľší 16 - ti kupujúci byt. dom s.č. 1097

Mesto Dubnica nad Váhom

31.07.2018

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

184/2018

2 000,00 EUR

Fond na podporu umenia

Mesto Dubnica nad Váhom

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: