Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
26.06.2024

Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti

258/2024/VO

1 980 941,99 EUR

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky

Mesto Dubnica nad Váhom

25.06.2024

Zmluva o spoločnom verejnom obstarávaní

282/2024/VO

Neuvedené

DUMAT, mestská príspevková organizácia

Mesto Dubnica nad Váhom

25.06.2024

Dodatok ku zmluve o poskytovaní služieb

148/2024/RSM-1

Neuvedené

JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

25.06.2024

Zmluva o poskytovaní služieb

148/2024/RSM

5,99 EUR

JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

25.06.2024

Príkazná zmluva

274/2024

240,00 EUR

Renáta Vraníková

Mesto Dubnica nad Váhom

24.06.2024

Nájomná zmluva

2024/0100271 do 2024/0100283

295,00 EUR

Nájomca - zoznam

Mesto Dubnica nad Váhom

24.06.2024

PODLICENČNÍ SMLOUVA

256/2024

150,00 EUR

Národní filmový archiv, příspěvková organizace

Mesto Dubnica nad Váhom

21.06.2024

Zmluva o poskytnutí dotácie

275/2024/OddE

100,00 EUR

SENIOR KLUB - 2012

Mesto Dubnica nad Váhom

21.06.2024

Dodatok č.1

419/2023/OddVÚP/D1/2024

Neuvedené

STANTER, a.s.

Mesto Dubnica nad Váhom

21.06.2024

Nájomná zmluva

176/2024/RSM

866,66 EUR

MONE INVEST, s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

21.06.2024

Dohoda o uznaní dlhu a splátkovom kalendári

279/2024/RSM

1 560,00 EUR

MONE INVEST, s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

21.06.2024

Zmluva o spolupráci pri umeleckom predstavení

255/2024/OddK

Neuvedené

Ars Crispa s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

21.06.2024

Zmluva o finančnom audite

180/2024/OddE

5 940,00 EUR

Ing. Marta Tóthová

Mesto Dubnica nad Váhom

20.06.2024

Dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva

108/2024/RSM

2 505,00 EUR

Slovenský pozemkový fond

Mesto Dubnica nad Váhom

19.06.2024

Dodatok k zmluve č.144/2016

D2/2024/144/2016 RŽP

Neuvedené

ENVI -PAK, a. s.

Mesto Dubnica nad Váhom

19.06.2024

O poskytovaní služieb

481/2023/OddK/D2

29 357,20 EUR

2imPress s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

18.06.2024

Zmluva o dodávke vody z ver.vodovodu

186/2024/RSM

Neuvedené

Považská vodárenská spoločnosť, a.s.

Mesto Dubnica nad Váhom

18.06.2024

Zmluva o poskytovaní služieb – stravovanie

263/2024/RSV

Neuvedené

Human solution, s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

18.06.2024

Zmluva o poskytnutí dotácie

271/2024/OddE

1 000,00 EUR

Farma v údolí

Mesto Dubnica nad Váhom

18.06.2024

Zmluva o poskytnutí dotácie

269/2024/OddE

500,00 EUR

Kopecký Hokejová Škola

Mesto Dubnica nad Váhom

18.06.2024

Zmluva v zmysle autorského zákona č. 185/2015 Z.z.

267/2024/OddK

Neuvedené

SLOVGRAM

Mesto Dubnica nad Váhom

18.06.2024

Zmluva o poskytnutí dotácie

272/2024/OddE

1 000,00 EUR

Poľovnícke združenie Langáč-Markovica Dubnica nad Váhom

Mesto Dubnica nad Váhom

17.06.2024

Hromadná licenčná zmluva

264/2024

Neuvedené

SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

Mesto Dubnica nad Váhom

13.06.2024

Príkazná zmluva

234/2024

660,00 EUR

Ján Ambróz

Mesto Dubnica nad Váhom

12.06.2024

Zmluva o jednorazovom nájme

260/2024/RSM

45,00 EUR

Alena Borovská

Mesto Dubnica nad Váhom

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: