Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
27.09.2021

Kúpna zmluva

181/2021

1 140,00 EUR

Mgr. Stanislav Hofierka

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

27.09.2021

Zmluva o zriadení vecného bremena

227/2021

222,92 EUR

Trenčiansky samosprávny kraj

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

24.09.2021

Príkazná zmluva

259/2021/Rpa

40,00 EUR štyridsať eur

Radovan Horečný

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

24.09.2021

Príkazná zmluva

258/2021/Rpa

40,00 EUR štyridsať eur

Rastislav Horečný

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

24.09.2021

Príkazná zmluva

257/2021/Rpa

40,00 EUR štyridsať eur

Michal Steklý

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

24.09.2021

Príkazná zmluva

256/2021/Rpa

40,00 EUR štyridsať eur

Peter Zachar

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

24.09.2021

Príkazná zmluva

254/2021/Rpa

30,00 EUR tridsať eur

Rebeka Beláková

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

24.09.2021

Príkazná zmluva

253/2021/Rpa

30,00 EUR tridsať eur

Viktória Janíčková

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

24.09.2021

Príkazná zmluva

252/2021/Rpa

30,00 EUR tridsať eur

Natália Kučerová

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

23.09.2021

Príloha číslo 1 k Zmluve č. Z09232015090/A RŽP D1/2021/144/2016

RŽP D1/2021/144/2016

Neuvedené

ENVI -PAK, a. s.

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

22.09.2021

Zmluva / dodatok o servisnom prenájme rohoží

198/2017/RSM D1 2021

6,64 EUR

Lindslróm. s.r.o..

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

22.09.2021

DODATOK K HROMADNEJ LICENČNEJ ZMLUVE

154/2021/ dodatok 1

Neuvedené

SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

21.09.2021

NÁVRH POISTNEJ ZMLUVY EuroGAP ‐ poistenie finančnej straty

250/2021/RSM

275,84 EUR

Collonade Insurance S.A.,

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

16.09.2021

Dohoda o náhrade za obmedzenie v obvyklom užívaní nehnuteľností

180/2021/RSM

52 044,00 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

16.09.2021

Dodatok č. 1

292/2020/D1/2021

215 022,10 EUR

USD Lučenec s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

14.09.2021

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

230/2021

Neuvedené

Stredoslovenská distribučná, a. s.

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

10.09.2021

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

199/2021

Neuvedené

Dana Markovičová

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

10.09.2021

Zmluva č. 243/2021/OddE o poskytnutí dotácie

243/2021/OddE

1 300,00 EUR jedentisíctristo eur

Folklórny súbor senior VRŠATEC, Dubnica nad Váhom

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

08.09.2021

Zmluva č. 176/2021/OddE o poskytnutí dotácie

176/2021/OddE

2 300,00 EUR dvetisíctristo eur

Dubnické Divadlo

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

08.09.2021

Dodatok č. 1

152/2021/D1/2021

Neuvedené

Trenčiansky samosprávny kraj

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

07.09.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie v roku 2021

200/2021/Oddš

30 000,00 EUR

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

07.09.2021

Nájom pozemku pod hrobové miesta

2021/0300240 do 2021/0200271

975,00 EUR

Nájomca - zoznam

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

02.09.2021

HROMADNÁ LICENČNÁ ZMLUVA

236/2021

Neuvedené

SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

02.09.2021

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

237/2021

30,00 EUR

Jozef Baran

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

02.09.2021

Mandátna zmluva

247/2021

7 038,00 EUR

Consulting & Education Partners, s. r. o.

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: