Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
12.03.2024

Zmluva o zabezpečení umeleckého výkonu

42/2024/OddK

7 200,00 EUR

LAGART s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

11.03.2024

Zmluva o zabezpečení sociálnej služby v jedálni

64/2024/RSV

Neuvedené

Uovecky s. r. o.

Mesto Dubnica nad Váhom

08.03.2024

Dodatok k zmluve o dodávke elektrickej energie

441/2022/VO D3 2024

Neuvedené

Greenlogy a.s.

Mesto Dubnica nad Váhom

08.03.2024

Prikazná zmluva

61/2024/OddK

150,00 EUR

Mgr. Peter Chudý

Mesto Dubnica nad Váhom

07.03.2024

Zmluva o umeleckej spolupráci

59/2024/OddK

Neuvedené

Show a divadlá sk s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

06.03.2024

Zmluva o nájme

55/2024/RSM

240,00 EUR

Základná škola s materskou školou Pavla Demitru Centrum II. 87

Mesto Dubnica nad Váhom

05.03.2024

Zmluva o nájme

57/2024/RSM

160,00 EUR

Centrum voľného času Pod hájom 1356

Mesto Dubnica nad Váhom

05.03.2024

Zmluva o nájme

50/2024/RSM

100,00 EUR

JAMP SVORADA s. r. o.

Mesto Dubnica nad Váhom

05.03.2024

Zmluva o nájme

56/2024/RSM

400,00 EUR

Základná škola s materskou školou

Mesto Dubnica nad Váhom

05.03.2024

Zmluva o nájme

48/2024/RSM

96,00 EUR

DUMAT, mestská príspevková organizácia

Mesto Dubnica nad Váhom

05.03.2024

Zmluva o pripojení

24/2024/OddVÚP

216,36 EUR

SPP - distribúcia, a.s.

Mesto Dubnica nad Váhom

05.03.2024

Zmluva o nájme

58/2024/RSM

96,00 EUR

DUMAT, mestská príspevková organizácia

Mesto Dubnica nad Váhom

05.03.2024

Zmluva o nájme

49/2024/RSM

96,00 EUR

DUMAT, mestská príspevková organizácia

Mesto Dubnica nad Váhom

05.03.2024

Zmluva o nájme

54/2024/RSM

160,00 EUR

Základná škola s materskou školou Centrum 1 32

Mesto Dubnica nad Váhom

05.03.2024

Zmluva o dielo

476/2023/OddVÚP

10 560,00 EUR

ing.arch.Igor Maťaťa, AKM Architektonická kancelária

Mesto Dubnica nad Váhom

05.03.2024

Zmluva o nájme

53/2024/RSM

100,00 EUR

Základná škola s materskou školou sv. Dominika Savia

Mesto Dubnica nad Váhom

05.03.2024

Zmluva o nájme

52/2024/RSM

100,00 EUR

Inštitút Dcér Márie Pomocnice - FMA

Mesto Dubnica nad Váhom

04.03.2024

Zmluva o nájme

51/2024/RSM

50,00 EUR

Vysoká škola DTI, s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

04.03.2024

Divadelné predstavenie

67/2024

Neuvedené

DIVADLO DIVA Bratislava

Mesto Dubnica nad Váhom

01.03.2024

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 24-441-00502

40/2024/OddK

8 000,00 EUR

Fond na podporu umenia

Mesto Dubnica nad Váhom

27.02.2024

Príkazná zmluva

66/2024/RSM

490,00 EUR

Mgr. Art. Juraj Jaroš

Mesto Dubnica nad Váhom

22.02.2024

Zmluva o nakladaní s komunálnym odpadom

33/2024/RŽP

Neuvedené

enviTrans, s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

21.02.2024

Kúpna zmluva

30/2024/RSM

13 802,13 EUR

Lýdia Javorková

Mesto Dubnica nad Váhom

21.02.2024

Rámcova dohoda

44/2024/OddVÚP

207 913,60 EUR

ASFA - KDK s. r. o.

Mesto Dubnica nad Váhom

21.02.2024

Zmluva o dielo

446/2023/OddVÚP

8 155,30 EUR

Valašsko SK s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: