Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
25.05.2023

Zmluva o poskytnutí dotácie

123/2023/OddE

70 000,00 EUR

Mesto Dubnica nad Váhom

Akadémia Jozefa Jankecha, n. o.

24.05.2023

Zmluva o poskytnutí dotácie

193/2023/OddE

1 000,00 EUR

Mesto Dubnica nad Váhom

Slovenský skauting, 52. zbor sv. Juraj a - Dubnica nad Váhom

24.05.2023

Zmluva o poskytnutí dotácie

187/2023/OddE

250,00 EUR

Mesto Dubnica nad Váhom

Kolkársky klub FESA Dubnica nad Váhom

24.05.2023

Zmluva o poskytnutí dotácie

175/2023/OddE

911,00 EUR

Mesto Dubnica nad Váhom

Športový klub hádzanej Dubnica nad Váhom

24.05.2023

Zmluva o poskytnutí dotácie

177/2023/OddE

442,00 EUR

Mesto Dubnica nad Váhom

Občianske združenie DuTaF SPORT

24.05.2023

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby

22/2023/RSM

Neuvedené

Stredoslovenská distribučná, a. s.

Mesto Dubnica nad Váhom

22.05.2023

Nájomná zmluva

2023/0100053 do 2023/0300079

749,00 EUR

Mesto Dubnica nad Váhom

Nájomca - zoznam

19.05.2023

Zmluva o zriadení vecného bremena

69/2023/RSM

Neuvedené

Rudolf Živčic a manželka Ing. Katarína Živčicová Prostináková

Mesto Dubnica nad Váhom

19.05.2023

Zmluva o poskytnutí dotácie

153/2023/OddE

800,00 EUR

Mesto Dubnica nad Váhom

Sivý vlk, o.z.

19.05.2023

Zmluva o poskytnutí dotácie

156/2023/OddE

800,00 EUR

Mesto Dubnica nad Váhom

Farma v údolí

19.05.2023

Zmluva o poskytnutí dotácie

163/2023/OddE

470,00 EUR

Mesto Dubnica nad Váhom

JOGGING KLUB

19.05.2023

Zmluva o poskytnutí dotácie

162/2023/OddE

1 000,00 EUR

Mesto Dubnica nad Váhom

JOGGING KLUB

19.05.2023

Príkazná zmluva

155/2023

400,00 EUR

Miloslava Janošová

Mesto Dubnica nad Váhom

17.05.2023

Zmluva o poskytnutí dotácie

160/2023/OddE

800,00 EUR

Mesto Dubnica nad Váhom

RMK Dubnica nad Váhom

17.05.2023

Zmluva o poskytnutí dotácie

161/2023/OddE

977,00 EUR

Mesto Dubnica nad Váhom

RMK Dubnica nad Váhom

17.05.2023

Zmluva o poskytnutí dotácie

154/2023/OddE

800,00 EUR

Mesto Dubnica nad Váhom

Poľovnícke združenie Langáč-Markovica Dubnica nad Váhom

17.05.2023

Zmluva o poskytnutí dotácie

147/2023/OddE

400,00 EUR

Mesto Dubnica nad Váhom

Klub abstinentov Sloboda v Dubnici nad Váhom

17.05.2023

Zmluva o poskytnutí dotácie

136/2023/OddE

610,00 EUR

Mesto Dubnica nad Váhom

FSSk Dievky

16.05.2023

Zmluva o poskytnutí praktického vyučovania

1382023/Rpa

Neuvedené

Stredná priemyselná škola

Mesto Dubnica nad Váhom

16.05.2023

Zmluva o poskytnutí dotácie

149/2023/OddE

1 300,00 EUR

Mesto Dubnica nad Váhom

ŠK VICTORY STARS Dubnica nad Váhom, o. z.

16.05.2023

Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

253/2019/RSM/D4/2023

726 634,92 EUR

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Mesto Dubnica nad Váhom

15.05.2023

Dodatok č. 4

193/2018/Odd.V,ÚP D4 2023

Neuvedené

ARCH.EKO - Ateliér architektúry, urbanizmu a ekológie, s. r. o.

Mesto Dubnica nad Váhom

15.05.2023

Zmluva o poskytnutí dotácie

145/2023/OddE

800,00 EUR

Mesto Dubnica nad Váhom

Základná organizácia Jednoty dôchodcov č. 02 Dubnica nad Vahom

15.05.2023

Zmluva o poskytnutí dotácie

143/2023/OddE

800,00 EUR

Mesto Dubnica nad Váhom

ZO JDS – 01 Dubnica nad Váhom

15.05.2023

Zmluva o poskytnutí dotácie

148/2023/OddE

1 300,00 EUR

Mesto Dubnica nad Váhom

Pro Dubnica, o. z.

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: