Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
12.06.2024

Ostatné zmluvy

257/2024/Rpa

Neuvedené

Martin Štefíček

Mesto Dubnica nad Váhom

12.06.2024

Zmluva o poskytnutí dotácie

262/2024/OddE

2 850,00 EUR

CHAmPIoN CLUB

Mesto Dubnica nad Váhom

12.06.2024

Zmluva o poskytnutí dotácie

261/2024/OddE

1 200,00 EUR

CHAmPIoN CLUB

Mesto Dubnica nad Váhom

12.06.2024

Dodatok č.7 ku zmluve o poskytovaní verejných služieb č. 85/2014

Dodatok ku zmluve č.85/2014 poskytovaní verejných

1 435,20 EUR

SWAN, a.s.

Mesto Dubnica nad Váhom

11.06.2024

Kúpna zmluva

203/2024/RSM

35 936,00 EUR

POINT a.s. Žilina

Mesto Dubnica nad Váhom

11.06.2024

Zmluva o zriadení vecného bremena

206/2024/RSM

1 525,92 EUR

Panoráma Dubnica, s. r. o.

Mesto Dubnica nad Váhom

10.06.2024

Príkazná zmluva

242/2024/Rpa

20,00 EUR

Jakub Vojt

Mesto Dubnica nad Váhom

07.06.2024

Dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva č. 00694/2024-PKZP-K40086/24.00 MsÚ č. 103/2024/RSM

103/2024/RSM

1 134,00 EUR

Slovenský pozemkový fond

Mesto Dubnica nad Váhom

07.06.2024

Zmluva o poskytnutí dotácie

238/2024/OddE

10 000,00 EUR

Slovenský zväz cyklistiky

Mesto Dubnica nad Váhom

07.06.2024

Zmluva o výpožičke

189/2024/RSM

Neuvedené

Kynologická záchranná brigáda Trenčín

Mesto Dubnica nad Váhom

06.06.2024

Dodatok č. 1 k Dohode o vzájomnej spolupráci

D1/2024/482/2023/RŽP

Neuvedené

SPAK-EKO a. s.

Mesto Dubnica nad Váhom

06.06.2024

Príkazná zmluva

250/2024/Rpa

60,00 EUR

Branislav Šedík

Mesto Dubnica nad Váhom

06.06.2024

Príkazná zmluva

245/2024/Rpa

20,00 EUR

Roman Prchlík

Mesto Dubnica nad Váhom

06.06.2024

Zmluva o poskytnutí dotácie

259/2024/OddE

680,00 EUR

ŠK VICTORY STARS Dubnica nad Váhom, o. z.

Mesto Dubnica nad Váhom

05.06.2024

DODATOK č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. Z311071ANV2 zo dňa 23.7.2021

215/2021/VO/D1/2024

436 996,68 EUR

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky

Mesto Dubnica nad Váhom

05.06.2024

Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti – pozemku

235/2024/RSM

29,60 EUR

Karol Kvasnica

Mesto Dubnica nad Váhom

05.06.2024

Príkazná zmluva

220/2024/OddK

800,00 EUR

Nikola Stankovianska

Mesto Dubnica nad Váhom

05.06.2024

Hromadná licenčná zmluva

224/2024/OddK

Neuvedené

SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

Mesto Dubnica nad Váhom

05.06.2024

Príkazná zmluva

244/2024/Rpa

20,00 EUR

Karolína Králiková

Mesto Dubnica nad Váhom

05.06.2024

Príkazná zmluva

243/2024/Rpa

20,00 EUR

Boris Bicek

Mesto Dubnica nad Váhom

05.06.2024

Príkazná zmluva

231/2024/Rpa

50,00 EUR

Ema Fujašová

Mesto Dubnica nad Váhom

05.06.2024

Príkazná zmluva

230/2024 Rpa

50,00 EUR

Viktória Janíčková

Mesto Dubnica nad Váhom

04.06.2024

Zmluva o bežnom účte

253/2024/OddE

66,00 EUR

Slovenská sporiteľňa, a. s.

Mesto Dubnica nad Váhom

04.06.2024

Zmluva o poskytovaní služieb elektronického bankovníctva

254/2024/OddE

Neuvedené

Prima banka Slovensko, a.s.

Mesto Dubnica nad Váhom

03.06.2024

Dodatok č. 1 k Zmluve o úvere č. 300/457/2022

204/2024

3 182 750,00 EUR

Štátny fond rozvoja bývania

Mesto Dubnica nad Váhom

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: