Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
26.04.2024

Nájomná zmluva

2024/0300011 do 2024/0100183

4 168,00 EUR

Nájomca - zoznam

Mesto Dubnica nad Váhom

26.04.2024

Zmluva o poskytnutí dotácie

149/2024/OddE

504,00 EUR

Občianske združenie DuTaF SPORT

Mesto Dubnica nad Váhom

26.04.2024

Príkazná zmluva

138/2024

550,00 EUR

Viliam Hodulík

Mesto Dubnica nad Váhom

26.04.2024

Zmluva o poskytnutí dotácie

157/2024/OddE

824,00 EUR

BOXING TEAM Dubnica nad Váhom, o.z.

Mesto Dubnica nad Váhom

24.04.2024

Zmluva o poskytnutí dotácie

167/2024/OddE

1 277,00 EUR

DIVOKÍ KRÁLI DUBNICA

Mesto Dubnica nad Váhom

24.04.2024

Zmluva o poskytnutí dotácie

166/2024/OddE

900,00 EUR

DIVOKÍ KRÁLI DUBNICA

Mesto Dubnica nad Váhom

24.04.2024

Zmluva o poskytnutí dotácie

150/2024/OddE

2 576,00 EUR

ATLETIKA Dubnica nad Váhom

Mesto Dubnica nad Váhom

24.04.2024

Zmluva o poskytnutí dotácie

158/2024/OddE

900,00 EUR

Slovenský rybársky zväz - Mestská organizácia Dubnica nad Váhom

Mesto Dubnica nad Váhom

24.04.2024

Zmluva o poskytnutí dotácie

154/2024/OddE

300,00 EUR

ŠPORTOVÝ KLUB ŠACHU DUBNICA NAD VÁHOM, o.z.

Mesto Dubnica nad Váhom

24.04.2024

Zmluva o poskytnutí dotácie

152/2024/OddE

500,00 EUR

ŠPORTOVÝ KLUB ŠACHU DUBNICA NAD VÁHOM, o.z.

Mesto Dubnica nad Váhom

24.04.2024

Zmluva o poskytnutí dotácie

151/2024/OddE

2 100,00 EUR

ŠPORTOVÝ KLUB ŠACHU DUBNICA NAD VÁHOM, o.z.

Mesto Dubnica nad Váhom

24.04.2024

Hromadná licenčná zmluva

137/2024/OddK

Neuvedené

SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

Mesto Dubnica nad Váhom

24.04.2024

Kúpna zmluva

65/2024/RSM

79,17 EUR

Jakub Kováč a manželka Lucia Kováčová

Mesto Dubnica nad Váhom

24.04.2024

Podľa § 269 ods. 2 OZ č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

156/2024/OddE

1 000,00 EUR

JOGGING KLUB

Mesto Dubnica nad Váhom

24.04.2024

Zmluva o poskytnutí dotácie

155/2024/OddE

559,00 EUR

JOGGING KLUB

Mesto Dubnica nad Váhom

19.04.2024

Dodatok o pripojení - Partizánska 151/3

č.: 85/2014 - Dodatok ku zmluve o poskytovaní vere

336,00 EUR

SWAN, a.s.

Mesto Dubnica nad Váhom

19.04.2024

Dodatok ku zmluve o poskytnutí SS

Dodatok č.1 k 71/2024/RSV

859,20 EUR

Senior Modrová, n.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

19.04.2024

Príkazná zmluva

160/2024

100,00 EUR

Ivan Zigo

Mesto Dubnica nad Váhom

17.04.2024

Ostatné zmluvy

113/2024/Rpa

Neuvedené

Stredná priemyselná škola

Mesto Dubnica nad Váhom

17.04.2024

Ostatné zmluvy

111/2024/Rpa

Neuvedené

SPŠ stavebná Emila Belluša Trenčín

Mesto Dubnica nad Váhom

16.04.2024

Zmluva o poskytnutí dotácie

140/2024/OddE

90 000,00 EUR

Hokejový klub Spartak Dubnica, o.z.

Mesto Dubnica nad Váhom

11.04.2024

Zmluva o zriadení vecného bremena

60/2024/RSM

Neuvedené

Ing. Matej Daňo, Magdaléna Daňová rod. Matejová

Mesto Dubnica nad Váhom

11.04.2024

Zmluva o spolupráci pri umeleckom predstavení

135/2024

2 150,00 EUR

Excellente s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

10.04.2024

Zmluva o poskytovaní služieb a licenčná zmluva

109/2024/VO

12 000,00 EUR

E1 studio, s. r. o.

Mesto Dubnica nad Váhom

09.04.2024

Zmluva o dielo

132/2024/OddVÚP

20 534,00 EUR

Luxhaus s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: