Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
02.11.2023

Zmluva o dielo

414/2023/OddVÚP

28 080,00 EUR

BRANEL s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

02.11.2023

DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O DIELO A LICENČNEJ ZMLUVY č. 230/2023/OddVÚP

230/2023/OddVÚP/D1/2023

Neuvedené

HajPo, s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

02.11.2023

ZMLUVA O PRIPOJENÍ ZARIADENIA UŽÍVATEĽA SÚSTAVY DO DISTRIBUČNEJ SÚSTAV

413/2023/RSM

50,50 EUR

Stredoslovenská distribučná, a. s.

Mesto Dubnica nad Váhom

02.11.2023

Zmluva o poskytnutí dotácie

418/2023/OddE

800,00 EUR

Mesto Dubnica nad Váhom

Združenie rodičov pri ZŠ s MŠ Centrum I 32 v Dubnici nad Váhom

31.10.2023

Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti – pozemku

425/2023/RSM

Neuvedené

Antónia Rýdza

Mesto Dubnica nad Váhom

30.10.2023

Nájomná zmluva

2020/0300390, 2023/0100137 do 2023/0200143

276,00 EUR

Nájomca - zoznam

Mesto Dubnica nad Váhom

27.10.2023

Zmluva o zriadení vecného bremena

388/2023

313,61 EUR

TSS Group, a. s.

Mesto Dubnica nad Váhom

27.10.2023

Zmluva o dielo

424/2023

14 085,00 EUR

Qlines s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

27.10.2023

Dodatok č. 1

286/2023/D1/2023

Neuvedené

Energotel, a.s.

Mesto Dubnica nad Váhom

25.10.2023

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo

52/2022/D1/2023

3 206 500,00 EUR

STROJSTAV spol. s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

25.10.2023

Zmluva o nájme

408/2023

36,00 EUR

Peter Holček

Mesto Dubnica nad Váhom

24.10.2023

Zmluva o bežnom účte

426/2023

Neuvedené

Prima banka Slovensko, a.s.

Mesto Dubnica nad Váhom

23.10.2023

Zmluva o spolupráci pri realizácii divadelného či iného umeleckého predstavenia

416/2023/OddK

Neuvedené

Mestské divadlo Trenčín, o.z.

Mesto Dubnica nad Váhom

23.10.2023

Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu

401/2023

Neuvedené

Združenie SPIEVANKOVO

Mesto Dubnica nad Váhom

23.10.2023

Príkazná zmluva

399/2023/OddK

200,00 EUR

Ondrej Sokol

Mesto Dubnica nad Váhom

23.10.2023

Zmluva o dielo

419/2023

152 012,00 EUR

STANTER, a.s.

Mesto Dubnica nad Váhom

20.10.2023

Kúpna zmluva

345/2023

92,70 EUR

Ing. Peter Prekop a manželka Ing. Ľubomíra Prekopová

Mesto Dubnica nad Váhom

20.10.2023

Zmluva o poskytnutí dotácie

417/2023/OddE

800,00 EUR

Mesto Dubnica nad Váhom

JOGGING KLUB

20.10.2023

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

393/2023

Neuvedené

Mgr. art. Juraj Kalafút, Martina Kalafútová

Mesto Dubnica nad Váhom

19.10.2023

Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu číslo: AVF 291/2023-1/2.3

420/2023/OddK

2 655,00 EUR

Audiovizuálny fond

Mesto Dubnica nad Váhom

11.10.2023

Zmluva o dielo

392/2023

9 900,00 EUR

MaryATELIER – Ing. Mária Strápková

Mesto Dubnica nad Váhom

10.10.2023

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

390/2023

Neuvedené

IN DESIGN DUBNICA, s. r. o.

Mesto Dubnica nad Váhom

10.10.2023

Zmluva o zriadení vecného bremena

347/2023

929,97 EUR

ŽELEZO Slovakia s. r. o.

Mesto Dubnica nad Váhom

09.10.2023

Zmluva o spolupráci

406/2023

Neuvedené

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Mesto Dubnica nad Váhom

09.10.2023

Hromadná licenčná zmluva

308/2023

Neuvedené

SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

Mesto Dubnica nad Váhom

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: