Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
20.02.2024

Zmluva o dielo

62/2024/VO

7 788,00 EUR

UAVIS s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

16.02.2024

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP

265/2022/VO/D1/2024

202 120,46 EUR

Slovenská republika zastúpená Ministerstvom dopravy Slovenskej republiky

Mesto Dubnica nad Váhom

16.02.2024

Zmluva o spolupráci

38/2024

1 600,00 EUR

ČLOVEČINA, občianske združenie

Mesto Dubnica nad Váhom

12.02.2024

Príkazná zmluva

9/2024/RSM

Neuvedené

Anna Porubanová

Mesto Dubnica nad Váhom

09.02.2024

Zmluva o zabezpečení umeleckého výkonu

22/2024/OddK

6 000,00 EUR

WildRiverMUSIC s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

08.02.2024

Príkazná zmluva

18/2024/OddK

50,00 EUR

Zuzana Turková

Mesto Dubnica nad Váhom

07.02.2024

Hromadná licenčná zmluva

435/2023/OddK

Neuvedené

SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

Mesto Dubnica nad Váhom

07.02.2024

Zmluva o pripojení

448/2023/OddVÚP

1 136,16 EUR

Stredoslovenská distribučná, a. s.

Mesto Dubnica nad Váhom

06.02.2024

Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby

24/2024/RSV

814,56 EUR

Iskierka nádeje SD, n.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

06.02.2024

Hromadná licenčná zmluva

19/2024/OddK

Neuvedené

SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

Mesto Dubnica nad Váhom

05.02.2024

Príkazná zmluva

14/2024/OddK

60,00 EUR

Karolína Králiková

Mesto Dubnica nad Váhom

05.02.2024

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku

35/2024/RSV

1 963 080,00 EUR

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Mesto Dubnica nad Váhom

02.02.2024

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku

34/2024/RSV

58 800,00 EUR

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Mesto Dubnica nad Váhom

02.02.2024

Nájomná zmluva

2023/0300172 do 2023/0300177

78,00 EUR

Nájomca - zoznam

Mesto Dubnica nad Váhom

01.02.2024

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

25/2024/RSM

Neuvedené

EUROVOPA s. r. o.

Mesto Dubnica nad Váhom

01.02.2024

Dodatok č. 1 k rámcovej dohode

481/2023/OddK

36 129,73 EUR

2imPress s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

31.01.2024

Príkazná zmluva

31/2024/OddK

Neuvedené

Dana Šarlayová

Mesto Dubnica nad Váhom

31.01.2024

Kúpna zmluva

36/2024/RSM

40,45 EUR

Júlia Štefancová

Mesto Dubnica nad Váhom

31.01.2024

Zmluva na dodávku elektrickej energie

486/2023/RSM

Neuvedené

ENSTRA a.s.

Mesto Dubnica nad Váhom

30.01.2024

Zámenná zmluva

3/2024/RSM

Neuvedené

Daniela Baňárová

Mesto Dubnica nad Váhom

29.01.2024

Dohoda o vzájomnej spolupráci

482/2023/RŽP

Neuvedené

SPAK-EKO a. s.

Mesto Dubnica nad Váhom

26.01.2024

Rámcová dohoda

Z2024336_Z

22 759,18 EUR

Ing. Peter Gerši - GC Tech.

Mesto Dubnica nad Váhom

26.01.2024

Zmluva o poskytovaní služieb

13/2024/RSM

Neuvedené

Jazyková škola WELCOME SCHOOL, s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

26.01.2024

Zmluva o dielo

21/2024/OddVÚP

8 500,00 EUR

ArchMax, s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

26.01.2024

Zmluva o dielo

26/2024/OddVÚP

29 878,80 EUR

ArchArt, s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: