Obsah

Do školských lavíc sa po prázdninách vrátilo 1 600 detí

Typ: ostatné
Otvorenie škol. roka na ZŠ s MŠ Centrum IŠkolský rok 2021/2022 sa na troch základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta otvoril celkovo pre 1 632 detí, do prvého ročníka nastupuje 172 prváčikov.

Po 2-mesačných letných prázdninách sa vo štvrtok 2. septembra 2021 školské areály opäť zaplnili školopovinnými deťmi. Na tri základné školy, zriaďované mestom Dubnica nad Váhom, nastupuje viac ako 1 600 žiakov. „Verím, že tento školský rok už nebude nutné prerušovať vyučovanie a utiekať sa k dištančnej forme výuky a tiež, že žiakom i učiteľom bude dopriate všetko, čo k školskému životu patrí: nové zážitky, kontakty, priateľstvá, ale aj tešenie sa na prestávky, prázdniny, výlety a koncoročné vysvedčenie. My spolu s vedením škôl budeme aj naďalej robiť všetko pre ďalšie skvalitňovanie podmienok pre výchovno-vzdelávací proces,“ uviedol vo svojom príhovore k žiakom, učiteľom, nepedagogickým zamestnancom škôl i rodičom detí dubnický primátor Peter Wolf. Všetkým prítomným zároveň poďakoval za trpezlivosť pri prebiehajúcich aj plánovaných investičných zásahoch do školských budov či areálov. Na mysli mal najmä rekonštrukciu školských športovísk, ktorá po ZŠ s MŠ Centrum I čaká aj základné školy na sídlisku Pod hájom a Centrum II, ale aj plánovanú úpravu organizácie dopravy pred školami.

Otvorenie škol. roka na ZŠ s MŠ P. Demitru

Nový školský rok privítali aj na ZUŠ

V tomto školskom roku sa na štúdium na Základnej umeleckej škole v Dubnici nad Váhom zapísala približne päťstovka študentov. „Vzdelávať sa budú v 26 triedach v 4 odboroch pod vedením 31 učiteľov. Nové priestory v dome kultúry, do ktorých sa presťahujeme, sú veľkolepé a umožnia nám prijať aj o stovku žiakov viac,“ vyjadrila vo svojom príhovore k žiakom, rodičom i pedagógom riaditeľka školy Nadežda Provazníková.

Mesto Dubnica nad Váhom do prestavby priestorov druhého, tretieho, štvrtého a piateho poschodia v dome kultúry investuje 84-tisíc eur. Základná umelecká škola mala školský rok 2021/2022 otvoriť už v nových priestoroch, došlo však k posunu termínov. „Mrzí nás mierne omeškanie, ktoré vzniklo pre oneskorenie dodávky stavebných materiálov i následne samotných stavebných prác. Rodičom, žiakom, i pedagógom ďakujeme za trpezlivosť a súčinnosť pri sťahovaní, a ako odškodné za mierne omeškanie hľadáme spôsob, ako žiakom aspoň do doby, kým sa škola presťahuje, odpustiť školné. Samozrejme, v súlade so zmluvou so zhotoviteľom prác pristúpime k uplatneniu zmluvných sankcií za omeškanie,“ vyslovil primátor mesta Peter Wolf s tým, že škola aj naďalej pôsobí vo svojom pôvodnom sídle. Budova na Ulici obrancov mieru, ktorá sa po presťahovaní ZUŠ uvoľní, bude zrekonštruovaná na bytový dom s cieľom tvorby dostupného nájomného bývania.

Súvisiaci článok: Kvalitu ovzdušia v okolí základných škôl monitorujú nové merače kvality ovzdušia.

Pre viac informácií kontaktujte: Mgr. Veronika Rezáková, hovorkyňa mesta Dubnica nad Váhom, e-mail: hovorca@dubnica.eu, tel. kontakt: 0917 431 271.


Vytvorené: 2. 9. 2021
Posledná aktualizácia: 2. 9. 2021 15:59
Autor: Mgr. Veronika Rezáková