Obsah

Na základných školách monitorujeme kvalitu ovzdušia

Typ: ostatné
Na základných školách monitorujeme kvalitu ovzdušia Noví pomocníci umiestnení na troch základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta majú za úlohu sledovať znečistenie ovzdušia v rámci štyroch parametrov.

Samospráva umiestnila v druhej polovici augusta na dubnické základné školy merače kvality ovzdušia. Monitorujú prítomnosť prachových častíc, oxidu dusičitého, oxidu siričitého a oxidu uhoľnatého v ovzduší. Okrem samotnej kontroly stavu kvality ovzdušia v blízkosti škôl chce týmto krokom samospráva porovnať situáciu počas štandardného školského týždňa, kedy sa pred školami kumuluje veľké množstvo áut, so situáciou počas víkendu. „Je zrejmé, že počas školského týždňa sa v okolí škôl premelie veľké množstvo áut. Tým, že postupne a aktívne vytvárame podmienky na bezpečnú a ekologickejšiu prepravu po meste, chceme rodičov a deti motivovať, aby, pokiaľ je to možné, na cestu do školy využívali alternatívnu formu dopravy a pomáhali tak udržiavať kvalitu ovzdušia v dobrom stave,“ uviedla vedúca referátu životného prostredia Janka Beniaková. Ako dodala, zdravotné dôsledky znečisteného ovzdušia sa môžu prejavovať najmä u detí a starších ľudí. Podľa zistených údajov sa budú môcť riadiť aj jednotlivé školy - na základe nameraných hodnôt môžu vyhodnocovať, kedy je, prípadne nie je vhodné vetrať. 

Okrem systému zdieľaných bicyklov, ktorý sa v meste čoskoro spustí, samospráva aktívne komunikuje aj so zástupcami Cyklokoalície, ktorí spripomienkovali pripravovanú štúdiu trasovania cyklotrás v meste. Momentálne čaká mesto na prípravu podkladov na spracovanie projektovej dokumentácie, ktorá má cyklisticky prepojiť jednotlivé konce mesta počnúc sídliskom Pod hájom od ZVS so železničnou traťou a Kolonky od OD Tesco po Rozptyl, vrátane priemyselných parkov.

Stav kvality ovzdušia pri jednotlivých školách je možné sledovať na webovom sídle mesta na tomto odkaze.

Pre viac informácií kontaktujte: Mgr. Veronika Rezáková, hovorkyňa mesta Dubnica nad Váhom, e-mail: hovorca@dubnica.eu, tel. kontakt: 0917431271


Vytvorené: 24. 8. 2021
Posledná aktualizácia: 2. 9. 2021 10:51
Autor: Mária Badačová