Obsah

Beáta Švandtner Jamborová


Úloha v org. štruktúre

Vedúci starostlivosti o občanov, OR matriky - Odborný referent spisovne a registratúry