Obsah

Ing. Milan Dohnanský


Úloha v org. štruktúre

Oddelenie majetkovo právne - Odborný referent organizačných činností