Obsah

Ing. Silvia Kiačiková


Úloha v org. štruktúre

Prednostka MsU - Prednostka MsÚ