Obsah

Mgr. Alena Masárová


Úloha v org. štruktúre

Vedúci starostlivosti o občanov, OR matriky - Odborný referent sociálnych vecí