Obsah

Mgr. Andrea Blajsková


Úloha v org. štruktúre

Zástupca primátora - Zástupkyňa primátora

Zastupiteľstvo - Poslankyňa - Volebný obvod č. 7 - nezávislá