Obsah

Mgr. Andrea Blajsková

Mgr. Andrea Blajsková

Úloha v org. štruktúre

Zastupiteľstvo - Poslankyňa - Volebný obvod č. 7 - nezávislá