Obsah

Miroslav Mogora


Úloha v org. štruktúre

Oddelenie IT - Odborný referent IT