Obsah

Späť

Zápisnica z 18. neplánovaného zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Dubnici nad Váhom konaného dňa 26.11.2020

Vyvesené: 22. 12. 2020

Zodpovedá: Milada Beláková

Späť