Obsah

Ako postupovať, keď nájdete vrak starého auta?

Typ: ostatné
Uvoľnené parkovacie miesto po odstránení autovraku.Jedenásť uvoľnených parkovacích plôch. To je výsledok odstránenia všetkých autovrakov na mestských priestranstvách nahlásených v uplynulom roku.

Majitelia, ktorým skončila doba užívania vozidla, majú zákonnú povinnosť vozidlo odhlásiť z evidencie a odovzdať na likvidáciu spracovateľovi starých vozidiel v zmysle § 67 ods. 2 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. „Tých držiteľov vozidiel, ktorí tak neurobia a vozidlo ponechajú na mestských priestranstvách, mesto vyzve na jeho odstránenie. Pokiaľ si svoju povinnosť nesplnia a nereagujú ani na viacero výziev, vrak vozidla odstráni mesto na náklady majiteľa vozidla,“ vysvetlila vedúca referátu životného prostredia Janka Beniaková s tým, že koncom októbra bol ďalší autovrak odstránený zo sídliska C I.

Za vraky považujeme vozidlá pôsobiace neestetickým a zanedbaným vzhľadom, ktoré nie sú spôsobilé prevádzky, teda svojím technickým stavom nespĺňajú podmienky bezpečnej a plynulej cestnej premávky, prípadne sú trvalo vyradené z evidencie. Rovnako nezanedbateľným faktorom je aj potenciálne ohrozovanie životného prostredia či zaberanie parkovacieho miesta. Takýchto vozidiel v roku 2019 referát životného prostredia zaevidoval päť, pričom dva autovraky sa mestu už úspešne podarilo odstrániť, na odstránení zvyšných troch pracuje.

Pokiaľ si myslíte, že sa na vašom sídlisku nachádza autovrak, kontaktujte mestskú políciu. Tá v prípade neplatnej evidencie vozidla vyzve majiteľa na jeho odstránenie. Pokiaľ majiteľ nezabezpečí odstránenie vozidla do 14 dní, podnet postupuje na mesto, ktoré opätovne vyzve majiteľa vozidla v zmysle zákona o odpadoch. Ak majiteľ do 60 dní na výzvu nezareaguje a vozidlo neodstráni, urobí tak na náklady majiteľa vozidla mesto.  

Pre viac informácií kontaktujte: Mgr. Veronika Rezáková, hovorkyňa mesta Dubnica nad Váhom, e-mail: hovorca@dubnica.eu, tel. kontakt: 0917431271

Autor fotografií: Veronika Rezáková


Vytvorené: 5. 11. 2019
Posledná aktualizácia: 5. 11. 2019 08:53
Autor: Mária Badačová