Obsah

Akordeonisti zo ZUŠ získali päticu zlatých pásiem aj postup na celosvetovú súťaž

Typ: ostatné
Akordeonisti zo ZUŠ Dubnica nad Váhom, foto: František Peťko Akordeonisti zo Základnej umeleckej školy v Dubnici nad Váhom patria nielen k slovenskej, ale aj medzinárodnej akordeónovej špičke. Dominovali v Akordeonovej súťažnej prehliadke umeleckých škôl ASPUŠ ON-LINE 2021 aj na 1. ročníku súťaže Czech Accordion On-line Competition – Ostrava 2021.

Akordeónovú súťažnú prehliadku umeleckých škôl organizuje Združenie akordeonistov Slovenska. Súťaž má putovný charakter. Každoročne je organizovaná v inom meste a kraji Slovenska. ASPUŠ zastrešuje účastníkov zo všetkých typov umeleckého školstva. V prípade ZUŠ má celoslovenský charakter.

V roku 2021 sa uskutočnil 5. ročník, ktorý pre bol pre pandémiu ochorenia COVID-19  realizovaný v on-line priestore prostredníctvom videonahrávok. Žiaci ZUŠ v Dubnici nad Váhom sa súťaže zúčastnili, ako už býva zvykom, vo viacerých kategóriách všetkých ročníkov a domov si priniesli hneď niekoľko víťazstiev a zlatých pásiem. „Koronavírus nás nezastavil, pokračovali sme v našej práci, nacvičili sme nový repertoár, nové skladby. Vysporiadali sme sa aj s novou formou súťaže prostredníctvom videonahrávok, čo bolo oveľa náročnejšie, ako súťažiť prezenčnou formou,“ vysvetľuje pedagogička Martina Holá.

ZUŠ Dubnica nad Váhom reprezentovalo šesť žiakov akordeónového oddelenia v piatich kategóriách. V náročnej konkurencii dosiahli dubnickí akordeonisti obdivuhodné výsledky.

1. kategória   NELA TKADLECOVÁ   zlaté pásmo a ocenenie víťaz kategórie

2. kategória   TIMOTEJ GERHARD    zlaté pásmo a ocenenie víťaz kategórie

4. kategória   ROMAN PAPIERNIK    zlaté pásmo a ocenenie víťaz kategórie

5. kategória   HUGO PULIŠ                zlaté pásmo (3. miesto)

                         LUCIA BAĎUROVÁ     strieborné pásmo

6. kategória   MARTIN PÚČEK          zlaté pásmo a ocenenie víťaz kategórie.

K mimoriadnym úspechom šikovným žiakom gratuluje aj mesto Dubnica nad Váhom. „Deťom patrí moje veľké a úprimné poďakovanie za mimoriadne úspešnú reprezentáciu našej školy, za to, že vložili do tohto projektu naozaj mimoriadne úsilie, snahu, všetku svoju šikovnosť a trpezlivosť,“ dopĺňa učiteľka hry na akordeón Martina Holá.

Akordeonisti zo ZUŠ Dubnica nad Váhom, foto: František Peťko

Nela Tkadlecová sa kvalifikovala na celosvetovú súťaž Trofée Mondial 2021

V roku 2021 bol vypísaný 1. ročník súťaže Czech Accordion On-line Competition – Ostrava 2021. Svojím nastavením a pravidlami má súťaž charakter profesionálnej svetovej súťaže, a to od naštudovania povinnej skladby, cez veľmi prísny spôsob bodového hodnotenia a udeľovania cien, až po súťažiacich z celého sveta a hodnotenie medzinárodnou porotou. Tento rok sa súťaž uskutočnila formou videonahrávok. Súťaž zastrešilo celosvetové združenie akordeonistov Confédération Mondiale de l´Accordéon (CMA), ktorej prezidentom je vynikajúci pedagóg a akordeonista svetovej úrovne Frederic Deschamps. Svoje zastúpenie v súťaži mali krajiny ako Česko, Poľsko, Slovensko, Litva, Brazília, Portugalsko, Chorvátsko, Bosna  a Hercegovina, Ukrajina a Bielorusko.

ZUŠ v Dubnici nad Váhom reprezentovali žiaci akordeónového oddelenia:

1. kategória Baby                   NELA TKADLECOVÁ    2. miesto celkovo z 21 súťažiacich, ocenená strieborným pásmom

2. kategória Children I.           TIMOTEJ GERHARD    9. miesto celkovo zo 61 súťažiacich, ocenený strieborným pásmom

3. kategória Junior                 ROMAN PAPIERNIK    ocenený čestným uznaním

                                                   HUGO PULIŠ               ocenený účastníckym listom

                                                   LUCIA BAĎUROVÁ      ocenená účastníckym listom

4. kategória Senior                 MARTIN PÚČEK          ocenený účastníckym listom

 

Na základe výsledkov prezident CMA Frederic Deschamps kvalifikoval Nelku Tkadlecovú na celosvetovú súťaž Trofée Mondial 2021, ktorá bude online formou na Ukrajine na jeseň. Gratulujeme. 

Pre viac informácií kontaktujte: Mgr. Veronika Rezáková, hovorkyňa mesta Dubnica nad Váhom, e-mail: hovorca@dubnica.eu, tel. kontakt: 0917 431 271.


Vytvorené: 14. 6. 2021
Posledná aktualizácia: 14. 6. 2021 13:22
Autor: Mgr. Veronika Rezáková