Obsah

AKTUALIZOVANÉ: Stanovisko mesta k čiernej farme na sídlisku Za traťou

Typ: ostatné
Stanovisko mesta k čiernej farme na sídlisku Za traťou 1Mesto Dubnica nad Váhom reaguje na víkendové udalosti v súvislosti s čiernou farmou na sídlisku Za traťou.

Situáciou, ktorá obťažuje a ohrozuje obyvateľov okolitých obytných zón, sa mesto intenzívne zaoberá. Jednotlivé zákonné postupy a lehoty však mestu v mnohých prípadoch zväzujú ruky a predlžujú samotný proces riešenia. Mesto Dubnica nad Váhom vyjadruje ľútosť nad víkendovými udalosťami a aj naďalej bude vyvíjať ešte intenzívnejšie kroky na odstránenie tohto nežiaduceho stavu.

Aká je situácia?

Čierna farma stojí na pozemkoch, ktoré sú v súkromnom vlastníctve viacerých majiteľov. Preto sú kompetencie mesta v tejto veci oklieštené.  Mesto podľa zákona nemôže legálne siahnuť na majetok, ktorý nie je jeho vlastníctvom. Prioritou je najskôr z pozemkov dostať preč zvieratá do prostredia, kde nebudú nikoho ohrozovať a kde budú mať na chov vytvorené adekvátne podmienky. Následne by bolo možné pristúpiť k úpravám samotného pozemku farmy.

Aké kroky sa už podnikli?

  • Mesto užívateľa pozemkov už niekoľkonásobne vyzývalo na nápravu a odstránenie neželaného stavu. Bezvýsledne.
  • Vraky automobilov a iných vozidiel, ktoré sa nachádzali na pozemných komunikáciách vo vlastníctve mesta, boli odstránené. Zvyšné sa nachádzajú, rovnako ako zvieratá, na súkromnom pozemku.
  • Mesto komunikuje s kompetentnými orgánmi štátnej správy. Štátna veterinárna a potravinová správa má ako jediná kompetenciu zvieratá z pozemku odviesť. V uplynulých rokoch tak už v prípade niekoľkých zvierat urobila, no jej kapacity sú obmedzené. Majiteľovi udelila už niekoľko pokút, no podľa informácií mesta majiteľ ani jednu neuhradil.
  • Nie je v zákonných možnostiach mesta nariadiť deratizáciu fyzickej osobe, preto mesto Dubnica nad Váhom v tejto súvislosti podniklo potrebné deratizačné opatrenia aspoň na bezprostredne priľahlých pozemkoch, ktoré má vo svojom vlastníctve.

Aké sú ďalšie možnosti?

Mesto má v tomto čase zmapované majetkové vzťahy na jednotlivých pozemkoch, na ktorých sa čierna farma nachádza. V týchto dňoch prebiehajú stretnutia s majiteľmi predmetných pozemkov, aby buď oni osobne alebo mesto Dubnica nad Váhom v ich splnomocnení využilo všetky právne prostriedky a možnosti na vypratanie predmetných nehnuteľností.

Je v prioritnom záujme vedenia mesta čiernu farmu zlikvidovať tak, aby neboli obyvatelia dotknutého sídliska ohrozovaní a obmedzovaní a rovnako, aby chované zvieratá mali vytvorené adekvátne podmienky na chov v priestoroch na to určených.

AKTUALIZÁCIA: Vedenie mesta plánuje v priebehu budúceho týždňa stretnutie s obyvateľmi sídliska Za traťou s cieľom verejne vysvetliť obyvateľom súčasný stav a ďalší postup v tejto veci. Dovtedy mesto koná v rámci svojich zákonných možností. 


Vytvorené: 10. 6. 2019
Posledná aktualizácia: 11. 6. 2019 11:29
Autor: Veronika Rezáková