Obsah

AKTUALIZOVANÉ: V areáli ZVS vypukol požiar

Typ: ostatné
V areáli ZVS vypukol požiar 1Požiar vo výrobnej hale súkromnej spoločnosti ELDISY Slovakia spol. s. r. o., Dubnica nad Váhom bol nahlásený operačnému stredisku 23. septembra po ôsmej hodine večer.

Požiar vo výrobnej hale súkromnej spoločnosti ELDISY Slovakia spol. s. r. o., Dubnica nad Váhom bol nahlásený operačnému stredisku 23. septembra po ôsmej hodine večer. Na miesto boli vyslaní štyria príslušníci Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) Dubnica nad Váhom s dvomi cisternovými vozidlami, ktorí po príchode evakuovali spolu 48 zamestnancov. „Príčina vzniku požiaru bola prevádzkovo-technická porucha na výrobnej linke počas výrobného procesu,“ potvrdil informáciu zisťovateľ príčin vzniku požiaru Okresného riaditeľstva HaZZ v Považskej Bystrici Peter Tarožík. Požiar sa im podarilo zlikvidovať krátko pred desiatou hodinou v noci, pričom nikto neutrpel zranenia. Po uhasení plamenného horenia boli pomocou termovíznej kamery vyhľadávané a likvidované skryté lokálne ohniská, zadymené priestory hasiči postupne odvetrávali.

Požiar linky na gumový profil spôsobil zadymenie na značnom území mesta. Mesto informovalo obyvateľov o vzniknutej skutočnosti bezprostredne po jej vzniku prostredníctvom najefektívnejšieho dostupného prostriedku, ktorý sa v podobných situáciách používa, mestského rozhlasu. Podľa informácií z Odboru  krízového riadenia Okresného úradu v Ilave mimoriadna situácia vyhlásená nebola.

V čase vydania tohto článku Odbor starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu v Ilave, ktorý v danej lokalite po požiari vykonal miestne šetrenie, nevydal k predmetnej udalosti stanovisko. Po jeho doručení budeme článok aktualizovať. 

Článok zo dňa 25. septembra 2019 aktualizujeme o informácie z protokolu o havárii, vypracovanom spoločnosťou ELDISY Slovakia spol. s. r. o.:

Požiar vznikol na začiatku linky v odsávacom potrbubí. Otvorený oheň v prevádzke nebol, horelo iba v odsávacom potrubí. Podľa informácií z protokolu neboli zistené úniky odpadov, ani zistené úniky znečisťujúcich látok do ovzdušia. Požiar bol uhasený do siedmich minút pracovníkmi spoločnosti a následne celkom zlikvidovaný príslušníkmi hasičského a záchranného zboru. Spoločnosť prijme ďalšie preventívne opatrenia najmä v oblasti zaškolenia zamestnancov, aby sa v budúcnosti predišlo podobnej situácii. 

Pre viac informácií kontaktujte: Mgr. Veronika Rezáková , hovorkyňa mesta Dubnica nad Váhom, e-mail: hovorca@dubnica.eu, tel. kontakt: 0917431271


Vytvorené: 27. 9. 2019
Posledná aktualizácia: 1. 10. 2019 13:15
Autor: Mária Badačová