Obsah

Bezpečnosť detí mesto zvýši aj pred ZŠ s MŠ Pavla Demitru

Typ: ostatné
Úprava zóny pred ZŠ s MŠ P. Demitru Po základných školách na Centre I a na sídlisku Pod hájom sa mesto pozrelo aj na dopravnú situáciu pred Základnou školou s materskou školou Pavla Demitru.

Bezpečnosť detí navštevujúcich Základnú školu s materskou školou Pavla Demitru si pýtala azda najväčšiu pozornosť. Vstup do školy lemuje frekventovaná cestná komunikácia, absentuje tu aj adekvátny chodník pre peších s bezpečným priechodom pre chodcov na druhú stranu komunikácie k autobusovému nástupišťu. Mesto sa preto rozhodlo tieto aspekty zmeniť a bezpečnostnú situáciu pred školou zlepšiť. „Udeje sa tak v prípade všetkých troch základných škôl, ktoré mesto zriaďuje. Pred Základnou školou Centrum I sme úpravy zrealizovali už minulý rok, tento rok sme obyvateľom predstavili už aj spôsob, akým upokojíme dopravnú situáciu pred ZŠ s MŠ Pod hájom. Na rad prišla, samozrejme, i Demitrovka, pred ktorou chceme rovnako zvýšiť bezpečnosť detí pri dochádzaní do školy a škôlky i pri jej opúšťaní,“ vysvetlil Milan Blaško, vedúci Stavebného úradu v Dubnici nad Váhom.

Úprava zóny pred ZŠ s MŠ P. Demitru

Bezpečnejší chodník, priechod i osvetlenie

Azda najzásadnejšou úpravou bude vybudovanie 3,5 metra širokej komunikácie pre peších, ktorá bude lemovať oplotenie školy a detí do jej areálu dovedie pohodlnejšie a bezpečnejšie. Novinkou bude aj tzv. záliv pred vstupom do školy, ktorý budú môcť rodičia využiť na dočasné zastavenie a vysadenie dieťaťa pred bránou školy. Na novovybudovaný chodník mesto nadviaže vybudovaním nového priechodu pre chodcov, ktorý bude rovnako ako chodník bezpečne osvetlený a zreteľne označený. Nový priechod pre chodcov školákov či škôlkarov prevedie na druhú stranu komunikácie, kde mesto vytvorí bezpečné nástupisko pre tie deti, ktoré pri dochádzaní do školy využívajú autobusovú dopravu. „Tieto elementy – ako bezpečný priechod cez cestu, osvetlenie verejným osvetlením či širší chodník pred vstupom do našej školy chýbali. Neraz sa na nás obracali rodičia a ozývali sa i samotní pedagógovia, či by sa s touto situáciou nedalo niečo spraviť. Preto sa z tohto kroku veľmi teším a verím v jeho prínos pre každého, kto navštevuje našu školu. Projekt zahŕňa aj parkovacie miesta s pozdĺžnym státím, čo zvyšuje bezpečnosť pri vystupovaní. Ochrana detí je pre nás všetkých prvoradá, a to najmä, keď sa vstup do školy nachádza veľmi blízko pri ceste,“ zhodnotil riaditeľ ZŠ s MŠ P. Demitru Oto Bača a dodal, „rád by som poďakoval primátorovi mesta, ktorý sa osobnou intervenciou zasadil o vybudovanie chodníka od parkoviska ku škôlke. Odteraz rodičia nebudú počas daždivých dní svoje deti vodiť do škôlky cez blato a mláky.“

V rámci plánovaných stavebných úprav, predovšetkým pre rozšírenie komunikácie pre peších, dôjde aj k preloženiu oplotenia základnej školy. „Školský plot lemujú dreviny, z ktorých niektoré nemajú dostatočné priestorové možnosti na svoj ďalší rast a rozvoj a tiež mnohé z nich bránia adekvátnym svetelným podmienkam v blízko položených triedach. Po premiestnení oplotenia sme sa preto rozhodli radšej zrealizovať novú výsadbu, adekvátnu pre školské prostredie, s vhodnejšou priestorovou orientáciou a lepšou priepustnosťou svetla. Pôvodné dreviny preto nahradíme vhodnejšími, dokonca i vyšším počtom, aby zostala zeleň na školskom dvore naďalej zachovaná,“ dodal k téme vedúci stavebného úradu.

Benefity

Aké benefity vyplynú z úpravy zóny pred ZŠ s MŠ P. Demitru?

  • nová, široká a bezpečná komunikácia pre deti a peších
  • nové verejné osvetlenie lokality
  • nový osvetlený priechod pre chodcov
  • vznik priestoru na dočasné pozdĺžne státie vozidiel pred školou
  • základ pre nové stojisko polopodzemných kontajnerov
  • zvýšenie bezpečnosti detí a chodcov
  • vyššia plynulosť dopravy
  • bezpečnejšia autobusová zastávka
  • nový chodník ku materskej škole

V prípade oboch škôl – ZŠ s MŠ Pod hájom a ZŠ s MŠ P. Demitru – bude mesto úpravy týkajúce sa zvýšenia bezpečnosti a zlepšenia dopravnej situácie financovať z vlastných rozpočtových zdrojov. K samotnej realizácii by sa malo pristúpiť v druhej polovici roku 2020.

Presné znázornenie úpravy situácie pred ZŠ s MŠ P. Demitru je súčasťou tejto správy ako obrazová príloha. V prípade záujmu o zväčšenie náhľadu odporúčame otvoriť si príslušný obrázok z galérie nižšie. 

Úprava zóny pred ZŠ s MŠ P. Demitru

Legenda:

žltá plocha                                        komunikácie pre peších

modrá plocha                                   státie pre motorové vozidlá

oranžová zebra                                 priechod pre chodcov

zelené kruhy                                      nová výsadba

Pre viac informácií kontaktujte: Mgr. Veronika Rezáková, hovorkyňa mesta Dubnica nad Váhom, e-mail: hovorca@dubnica.eu, tel. kontakt: 0917431271     


Vytvorené: 20. 7. 2020
Posledná aktualizácia: 20. 7. 2020 15:23
Autor: Mgr. Veronika Rezáková