Obsah

Bezpečnosť, poriadok a minimálny zásah do mestskej zelene

Typ: ostatné
Bezpečnosť, poriadok a minimálny zásah do mestskej zelene Tieto témy rezonovali počas siedmich verejných diskusií s občanmi mesta, ktorých hlavným predmetom bola regulácia statickej dopravy na území mesta. Samospráva sa rozhodla spracovať riešenie tejto náročnej témy participatívnym spôsobom spolu s občanmi.

Jedným z najdôležitejších bodov verejných diskusií bola bezpochyby bezpečnosť. Na potrebu jej zvýšenia najmä v miestach, kde nesprávne parkujú vozidlá, apeloval Matej Kadlic, zástupca Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru SR. „Nepríjemné príklady z iných miest nám dávajú možnosť predchádzať v Dubnici nad Váhom rizikovým situáciám. Pre prípadnú potrebu zásahu hasičskej či záchrannej techniky je nutné dbať na to, kde svoje vozidlo zaparkujem,“ uviedol. Podľa neho sú v meste viaceré lokality, v ktorých nesprávne zaparkované vozidlá bránia zásahu spomenutých zložiek, čo môže viesť k fatálnym následkom.

Problémom sú aj vraky

Samospráva na všetkých diskusiách informovala, že v meste dlhodobo parkuje približne 15 tisíc áut, z ktorých takmer 300 sa v dynamickej doprave nevyskytuje. Tieto dlhodobo stoja na parkoviskách bez pohnutia. Zaberajú tak miesta pre aktívne využívané vozidlá. Situácia je však podľa náčelníka mestskej polície komplikovaná. „Aby vozidlo spĺňalo kvalifikáciu vraku, muselo by kumulatívne spĺňať viaceré náležitosti. To, že stojí a nepohne sa niekoľko mesiacov, hoci nemá napríklad platnú STK, z neho vrak nerobí. Majiteľ takéhoto vozidla sa z pohľadu mesta neprevinil žiadnym priestupkom. Ak by sme chceli tieto parkovacie miesta uvoľniť, musela by do platnosti vstúpiť regulácia parkovania,“ uviedol Milan Turza s tým, že majiteľom by sa jednoducho neoplatilo na regulovanom parkovacom mieste takéto vozidlo nechávať dlhodobo stáť. Z celkového počtu parkujúcich vozidiel patrí Dubničanom len necelá polovica. Nadpolovičnú väčšinu tvoria abonenti.

Motiváciou zaviesť reguláciu parkovania je okrem spomenutých faktov aj zachovávanie mestskej verejnej zelene. Ako zaznelo na verejných stretnutiach, cieľom samosprávy nie je a ani nesmie byť nekonečné budovanie parkovísk. Premeniť mesto na jedno veľké parkovisko z dôvodu, že počet áut neustále rastie, by znamenalo koniec zelene v meste. Tomuto stavu sa samospráva snaží vyhnúť práve reguláciou statickej dopravy.

Mesto myslí na všetkých, výnosmi bude v plnej miere disponovať samospráva

Vyhradené parkovacie miesta pre zdravotne znevýhodnených budú pre držiteľov preukazu ZŤP bezplatné. Avizované podmienky regulácie počítajú aj s bezplatným parkovaním počas víkendových denných hodín. 

Príjem z regulácie statickej dopravy sa v plnej výške pretaví do mestského rozpočtu na zvlášť vyčlenenú položku. Prostriedky z nej bude mesto cielene využívať len na potreby dopravných riešení v rámci Dubnice nad Váhom.


Vytvorené: 18. 6. 2024
Posledná aktualizácia: 18. 6. 2024 10:50
Autor: Ľubomír Bobák