Obsah

Do Dubnice prichádza systém zdieľaných bicyklov

Typ: ostatné
Do Dubnice prichádza systém zdieľaných bicyklov Systém zdieľaných bicyklov alebo bikesharing je najmä v európskych krajinách stále populárnejšou formou prepravy. Na Slovensku sa táto služba postupne rozmáha a zelenú po novom dostala aj v meste Dubnica nad Váhom.

Samospráva sa v decembri stala úspešným žiadateľom o nenávratný finančný príspevok z Integrovaného regionálneho operačného programu v rámci výzvy Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Žiadosť o príspevok mesto zaslalo ešte v auguste tohto roku.

Cieľom projektu s názvom Systém automatickej požičovne bicyklov v Dubnici nad Váhom je sprístupnenie alternatívnej formy dopravy, ktorá má pomôcť znížiť produkciu emisií a zlepšiť kvalitu života občanov. „Zavedenie systému zdieľaných bicyklov má zabezpečiť predovšetkým zníženie hustoty premávky a zlepšenie kvality životného prostredia. Chceme motivovať ľudí, aby vymenili autá za bicykle. Systém zdieľaných bicyklov či budovanie cyklotrás sú prvými krokmi, ktorými sa snažíme vytvárať podmienky pre ekologickejší a zdravší transfer občanov mesta. Okrem toho, že obyvatelia sa budú môcť prepravovať rýchlo, bikesharing prispieva aj k zdravému životnému štýlu či znižovaniu emisií v rámci ekologického spôsobu dopravy. Pevne verím, že Dubničania si po realizácii projektu novú službu mesta rýchlo osvoja,“ vysvetlil zámer projektu primátor mesta Peter Wolf.

Už v priebehu budúceho roku by tak v Dubnici malo pribudnúť 13 cyklostojanov rozmiestnených v rôznych častiach mesta, odkiaľ si obyvatelia prostredníctvom elektronického systému budú môcť požičiavať spolu 78 bicyklov. Spôsob je pritom jednoduchý. Obyvateľ si na jednom zo stanovíšť bicykel požičia, použije ho na prepravu do školy, práce či obchodu a na najbližšom stanovišti ho zase vráti. „Pri výbere umiestnenia stojanov do konkrétnych lokalít sme sa zamerali na pokrytie, dostupnosť, atraktivitu a maximálnu vzájomnú vzdialenosť jednotlivých stanovíšť. Rovnako sme prihliadali na to, aby sa stojany nachádzali na mestských pozemkoch a aby boli v blízkosti verejného osvetlenia, odkiaľ budú, až na jednu výnimku, napájané,“ priblížil detaily vedúci oddelenia strategického rozvoja Milan Dolinka.

Trinásť stojísk vybavených uzamykacím systémom sa bude nachádzať pred potravinami Deva na sídlisku Centrum I, pred budovou obchodného domu Máj, na ploche za trafikou na Ulici obrancov mieru, pred domom kultúry či na chodníku medzi ZŠ s MŠ sv. Dominika Savia a dubnickým gymnáziom. Ďalším stojiskom by mal byť priestor pri novom Kostole sv. Jána Bosca, rovnako i chodník pred budovou Zariadenia pre seniorov (ZPS) Dubina na sídlisku Pod hájom. Okrem nich sa budú ďalšie stojiská nachádzať pri potravinách CBA na sídlisku Pod hájom, na ploche v blízkosti banky na Námestí Matice slovenskej, na parkovisku pri workoutovom ihrisku, na parkovisku MŠ Centrum II, v Prejte pri ZPS či na Gagarinovej ulici na sídlisku Za traťou.

Nenávratný finančný príspevok, ktorý samospráva na realizáciu projektu získala, predstavuje viac ako 218-tisíc eur, pričom povinné spolufinancovanie mesta činí takmer 12-tisíc eur. Realizácia projektu je však podmienená niekoľkými faktormi. „V rámci predpokladaného harmonogramu realizácie aktivít sme začiatok stanovili na máj 2020, pričom s ukončením počítame v novembri 2020. Začiatok realizácie je však ovplyvnený podpisom zmluvy, súťažením či kontrolou verejného obstarávania. Pevne verím, že všetko pôjde podľa uvedeného harmonogramu a Dubničania tak budú môcť využívať systém ekologickej prepravy čo najskôr,“ vysvetlila odborná referentka strategického rozvoja Eva Granátová.

Okrem toho, že bicykel je v meste na vzdialenosť 1-5 kilometrov najrýchlejším dopravným prostriedkom a dokáže obchádzať zápchy či vyberať kratšie trasy, prispieva aj k lepšiemu psychickému i fyzickému zdraviu. Rovnako je ekonomicky výhodným spôsobom dopravy, neznečisťuje ovzdušie a nespôsobuje hluk.  Zdieľaný bicykel disponuje košíkom, krytom na reťaz, blatníkmi, zvončekom, reflexnými prvkami a jeho užívatelia si nemusia robiť starosti s jeho opravou či uskladnením.

Mesto má v pláne aj postupný rozvoj cyklistickej infraštruktúry

Realizáciou projektu chce samospráva predovšetkým prispieť ku znižovaniu emisií škodlivých plynov, hluku a prašnosti, spopularizovať ekologický spôsob dopravy, rozvíjať zdravý životný štýl obyvateľov a návštevníkov mesta, ako aj zvyšovať podiel cyklistickej dopravy v meste. V pláne samosprávy je aj postupný rozvoj infraštruktúry pre cyklistickú dopravu, pričom mesto už podalo žiadosť o nenávratný finančný príspevok týkajúci sa výstavby cyklotrasy spájajúcej časť mesta Dubnica nad Váhom s mestskou časťou Prejta v dĺžke bezmála 3 kilometre. Okrem toho je na rok 2020 naplánovaná výstavba cyklotrasy, ktorá má spojiť sídlisko Za traťou so sídliskom Pod hájom a uľahčiť tak obyvateľom mesta dochádzanie za prácou či školskými povinnosťami. V rozvoji cyklotrás chce samospráva podľa priorizácie postupne napredovať. 

Pre viac informácií kontaktujte: Mgr. Veronika Rezáková, hovorkyňa mesta Dubnica nad Váhom, e-mail: hovorca@dubnica.eu, tel. kontakt: 0917431271


Vytvorené: 19. 12. 2019
Posledná aktualizácia: 2. 9. 2021 10:45
Autor: Mária Badačová