Obsah

Do základných škôl rodičia zapísali viac ako 220 detí

Typ: ostatné
Do základných škôl rodičia zapísali viac ako 220 detíZápis detí do prvého ročníka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta sa uskutočnil 6. a 7. apríla 2022. V priebehu oboch dní zapísali rodičia do troch základných škôl, ktorých zriaďovateľom je mesto Dubnica nad Váhom, spolu 207 detí.

Na Základnej škole s materskou školou sv. Dominika Savia sa zápis konal 26. apríla – do prvého ročníka bolo prijatých 15 detí, 3 deti boli prijaté do prípravného ročníka, v ktorom škola ešte disponuje voľnými kapacitami. Podľa predbežných informácií školského úradu, ktorý disponuje údajmi o zápisoch detí od riaditeľov škôl,  by tak do školských lavíc vo všetkých štyroch základných školách v meste mohla v septembri po prvý raz zasadnúť takmer dvestovka prváčikov. „Z celkového počtu detí, ktoré sa zúčastnili zápisu, budú niektoré pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania, niektoré deti budú plniť povinnú školskú dochádzku v zahraničí,“ uviedla odborná referentka oddelenia školstva Sidónia Nováková.

O prijatí dieťaťa do základnej školy rozhodne riaditeľ školy do 15. júna 2022. Pri rozhodovaní o prijatí na plnenie povinnej školskej dochádzky postupuje riaditeľ základnej školy zriadenej obcou podľa Správneho poriadku. 

Pre viac informácií kontaktujte: Bc. Sidónia Nováková, odborná referentka oddelenia školstva, e-mail: sidonia.novakova@dubnica.eu, tel. kontakt: +421 42 44 55 712. 


Vytvorené: 4. 5. 2022
Posledná aktualizácia: 4. 5. 2022 14:56
Autor: Mária Badačová