Obsah

Dubnické múzeum opäť získalo dotáciu na odbornú konferenciu venovanú debarierizácii múzeí a galérií

Typ: ostatné
Dubnické múzeum opäť získalo dotáciu na odbornú konferenciu venovanú debarierizácii múzeí a galériíMedzinárodná vedecká konferencia zameraná na sprístupňovanie múzeí a galérií znevýhodneným skupinám obyvateľstva mala v Dubnici nad Váhom svoju premiéru v novembri uplynulého roka. Po roku sa uskutoční opäť.

Dubnické múzeum sa aj v roku 2020 uchádzalo o dotáciu z Ministerstva kultúry SR na podporu projektu, ktorý má priniesť dostatok impulzov a informácií týkajúcich sa sprístupňovania kultúrnych inštitúcií hendikepovaným osobám. Konferenciu Múzeá a galérie bez bariér II. ministerstvo tento rok podporí sumou 10-tisíc eur. „Prednášajúci budú vyberaní najmä z organizácií, ktoré zastrešujú alebo metodicky vedú tieto skupiny obyvateľstva. V tomto roku sa mala konferencia uskutočniť v úvode novembra a mali sme v pláne zakomponovať do programu poznávaciu exkurziu do Centra VIDA v Brne a do Technického múzea v Brne. Aktuálna epidemiologická situácia nám však trochu marí plány - konferenciu preto predbežne pripravujeme až na záver novembra s tým, že pravdepodobne budeme musieť vynechať aj návštevy českých múzeí,“ vysvetlila riaditeľka Dubnického múzea Monika Schwandtnerová.

Nepriaznivý vývin epidemiologickej situácie a s ním súvisiace prijaté opatrenia budú mať s veľkou pravdepodobnosťou za následok nielen úpravu samotného programu konferencie, ale aj zváženie fyzickej účasti zahraničných prednášajúcich. „V uplynulom roku sa konferencia stretla s obrovským úspechom a pozitívnym ohlasom medzi múzejnou komunitou. V projekte chceme určite pokračovať, podľa vývinu situácie však pre tento ročník zvažujeme konferenciu presunúť viac do on-line priestoru, aby tak mohli byť prítomní aj kolegovia z Českej republiky,“ priblížila Monika Schwandtnerová s tým, že blok prednášok a prezentácií bude vydaný vo forme zborníka v tlačenej i elektronickej forme.

Za posledné tri roky múzeum úspešne získalo prostredníctvom grantov 35-tisíc eur.

Pre viac informácií kontaktujte: Mgr. Veronika Rezáková , hovorkyňa mesta Dubnica nad Váhom, e-mail: hovorca@dubnica.eu, tel. kontakt: 0917431271


Vytvorené: 1. 10. 2020
Posledná aktualizácia: 1. 10. 2020 13:06
Autor: Mária Badačová