Obsah

Informácia o výrube drevín v meste

Typ: ostatné
Jarný výrub drevín Dubnica nad Váhom.V mesiacoch február – marec 2019 budú prebiehať výruby drevín na sídliskách Centrum I., Pod kaštieľom, Pod hájom, na ulici Pionierskej, Bratislavskej a Školskej.

Informujeme obyvateľov mesta, že v mesiacoch február – marec 2019 budú prebiehať výruby drevín na sídliskách Centrum I., Pod kaštieľom, Pod hájom, na ulici Pionierskej, Bratislavskej a Školskej, ktoré je možné vykonávať podľa zákona v období vegetačného kľudu do 30.3.

Dreviny určené na výrub boli riadne posúdené orgánom ochrany prírody a na ich výrub bol vydaný súhlas rozhodnutím č.  ŽP 28542/2018 zo dňa 19.11.2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť 21.11.2018.

Posudzovanie drevín na výrub bolo vykonané v zmysle zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a vykonávacej vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z.z.. Pri   vydávaní súhlasu na výrub drevín orgán ochrany prírody prihliadal na druh a zdravotný stav dreviny, funkciu a význam dreviny pre životné prostredie. Odôvodneným prípadom na vydanie  súhlasu na výrub dreviny je najmä preukázanie zlého zdravotného stavu, z ktorého  hľadiska má drevina malú pravdepodobnosť prežitia, nevhodných hygienických podmienok v bytových a nebytových priestoroch alebo narušenia stability stavby a inžinierskych sietí koreňovým systémom dreviny.

Pracovníci oddelenia životného prostredia pravidelne každý rok vykonávajú obhliadku stromov v meste a posudzujú ich zdravotný stav spolu s podnetmi na výrub od občanov mesta. Mnohé dreviny sa odstraňujú z dôvodu ich vysokého presychania, zlého zdravotného stavu, prehnitia konárov a kmeňov, čím ohrozujú obyvateľov a majetok. Niektoré dreviny rastú príliš blízko bytových domov čím zhoršujú svetelné a hygienické podmienky v bytoch a taktiež nemajú perspektívu ďalšieho rastu v danej lokalite, preto je ich odstránenie skôr či neskôr nevyhnutné.

Výrubové práce sú dosť náročné na skoordinovanie majiteľov motorových vozidiel s realizátorom výrubov, preto žiadame obyvateľov o trpezlivosť pri odstraňovaní drevín.

Za nevyhnutné výruby drevín je podľa zákona potrebné vykonať adekvátnu náhradnú výsadbu, ktorú sme začali realizovať už v jeseni minulého roku a v tomto roku budeme pokračovať.

* * * 

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom výrubu drevín sa obráťte na oddelenie životného prostredia, referát ochrany prírody a správy mestskej zelene  Mestského úradu v Dubnici nad Váhom.


Vytvorené: 18. 2. 2019
Posledná aktualizácia: 19. 2. 2019 08:40
Autor: Oddelenie životného prostredia