Obsah

Investície, ktoré spúšťajú zásadnú reťazovú reakciu. Sťahovať sa bude umelecká škola aj mestská spoločnosť

Typ: ostatné
Budova ZUŠ Poloschátraná zanedbaná budova sa zmení na adekvátne sídlo mestskej spoločnosti, ktorá sa stará o mestský majetok a zveľaďuje ho. Do domu kultúry sa vráti čulý ruch a živé kultúrne dianie, keď sa z neho stane nové pôsobisko základnej umeleckej školy. No a budova po umeleckej škole ponúkne priestor na tvorbu dlho očakávaných mestských nájomných bytov. Ako to všetko vlastne začalo?

1. KROK: Modernizácia domu kultúry

Na jar tohto roku mesto začalo s rozsiahlou modernizáciou domu kultúry. Kým exteriér už prešiel komplexnou obnovou, v interiéri ešte prebiehajú posledné úpravy. Z 5-poschodovej ikonickej stavby domu kultúry sa po novom stane sídlo Základnej umeleckej školy v Dubnici nad Váhom. Kým tá teraz sídli v nevyhovujúcich priestoroch na Ulici obrancov mieru, v dome kultúry absentovalo živé kultúrne dianie. V školskom roku 2021/2022 by už základná umelecká škola mala začať písať svoju novú éru v zmodernizovaných, kvalitnejších a dispozične vyhovujúcejších priestoroch.

Hodnota modernizácie: 1,48 milióna eur, z toho nenávratný finančný príspevok z európskych štrukturálnych fondov predstavuje 1,4 milióna eur, zvyšných 74-tisíc eur financuje mesto z vlastných zdrojov.

Ako vníma plánované sťahovanie ZUŠ Dubnica nad Váhom jej riaditeľka Naděžda Provazníková? „Veľmi si polepšíme. Potrebujeme pre našich malých umelcov adekvátne kultúrne prostredie – sály, výstavnú miestnosť, v budove sa dokonca nachádza i kino. To bude pre nás nový začiatok. Aktuálne máme už vyše päťsto žiakov, no záujem i tak prevyšuje naše súčasné možnosti. O naše štúdium je taký veľký záujem, že už si skutočne veľmi vyberáme žiakov, niektorých neprijímame pre nedostatočné kapacity. V dome kultúry sú oveľa väčšie možnosti, takže počítame s nárastom počtu žiakov.

Po 60 rokoch existencie našej školy získame prostredie, ktoré si dubnická kultúra zaslúži. Zároveň sa vyhneme prenášaniu a sťahovaniu aparatúry a výtvarných diel z budovy do budovy, čím ušetríme aj finančné náklady na prevoz. Učitelia si budú môcť efektívnejšie zorganizovať čas na prípravu koncertov, pretože im odpadne povinnosť inštalovania aparatúry či výtvarných scén, ktoré vždy realizovali vo večerných hodinách deň vopred. Budeme totiž vystavovať aj koncertovať priamo v budove nášho sídla.

Zároveň ma teší, že budeme mať k dispozícii dvor, priestor pre prácu v plenéri, môžeme vonku maľovať, koncertovať, vystavovať priestorové práce výtvarného odboru. Absolventské koncerty budeme môcť realizovať v Kine Lastovička – konečne budú mať vážnosť, ktorú si žiaci po ôsmich rokoch štúdia v našej škole zaslúžia. Tešíme sa aj na rozvoj spolupráce s oddelením kultúry, mestským úradom, mestskými organizáciami. Tu, si myslím, bude taktiež neporovnateľný posun k novým aktivitám, novým podnetom a nápadom na prezentáciu vystúpení našich žiakov.

Čo je však najpodstatnejšie, vychovávame dubnické deti v kultúrnych jedincov. Vštepujeme im do duše krásu, kritické myslenie a orientáciu v umení. Konečne budú mať nielen skvelých pedagógov, ale aj prostredie, ktorým je nielen kultúrny dom, ale KULTÚRA SAMA.“

Budova ZUŠ

2. KROK: Rekonštrukcia bývalého zdravotníckeho strediska, tzv. Cymbalky

V dome kultúry v súčasnosti sídli aj mestská príspevková organizácia DUMAT. Tá má na starosti majetok mesta, jeho údržbu či opravu. Zamestnanci DUMATU tento rok napríklad obnovovali detské ihriská alebo rekonštruovali toalety v budove polikliniky. Kým zamestnanci sídlia v dome kultúry, garáže a sklady má spoločnosť rozmiestnené vo viacerých lokalitách. Samospráva sa preto rozhodla komplexne zrekonštruovať budovu tzv. Cymbalky, ktorá bola dlhodobo vo veľmi zlom technickom stave a fungovali v nej iba menšie súkromné prevádzky. Po jej rekonštrukcii sa DUMAT, m. p. o., presunie na Ul. A. Kmeťa. Cymbalka im však poskytne nielen priestor pre administratívne zázemie, ale aj priestor na dielne. Odchodom spoločnosti DUMAT sa v dome kultúry uvoľní miesto pre základnú umeleckú školu.

Hodnota rekonštrukcie: 340-tisíc eur, zámer čerpať prostriedky z európskych fondov.

Sťahovanie DUMAT, m. p. o., komentuje riaditeľka organizácie Iveta Jurisová:

„Do priestorov Cymbalky budeme môcť presťahovať našich údržbárov, budú tam mať k dispozícii šatne i dielne. A čo je najdôležitejšie, budú v tej istej budove ako aj my. Túto zmenu preto vnímame pozitívne a na sťahovanie sa tešíme, pretože nám uľahčí a zefektívni organizáciu práce.“

Cymbalka v rekonštrukcii

3. KROK: Sťahovanie

Po ukončení oboch rekonštrukcií príde na rad samotné presťahovanie základnej umeleckej školy a mestskej príspevkovej organizácie DUMAT. Udiať by sa tak malo najneskôr do augusta 2021.

4. KROK: Vznik nájomných bytov

Mesto Dubnica nad Váhom, podobne ako iné mestá, čelí nedostatku nájomných bytov dostupných napr. pre mladé rodiny. Keďže samospráva chce svojim občanom ponúknuť možnosť využiť mestské nájomné bývanie, na tento účel plánuje využiť práve budovu, ktorú po svojom presťahovaní uvoľní základná umelecká škola. Bude si však vyžadovať viacero zásahov do jej súčasného stavu či dispozície.

Pre viac informácií kontaktujte: Mgr. Veronika Rezáková , hovorkyňa mesta Dubnica nad Váhom, e-mail: hovorca@dubnica.eu, tel. kontakt: 0917431271


Vytvorené: 14. 12. 2020
Posledná aktualizácia: 2. 9. 2021 10:45
Autor: Mgr. Veronika Rezáková