Obsah

Investičné akcie za viac ako 9 miliónov eur. V roku 2023 samospráva rekonštruovala a budovala vďaka vlastným zdrojom, aj tým externým

Typ: ostatné
Investičné akcie za viac ako 9 miliónov eur. V roku 2023 samospráva rekonštruovala vďaka vlastným zdrojom, aj tým externým  1 Aj rok 2023 sa niesol v znamení výrazných rekonštrukcií, ktoré zásadným spôsobom ovplyvnili kvalitu života v meste Dubnica nad Váhom. Bližšie sa spoločne obzrieme za ôsmimi najväčšími.

Viac ako 9 200 000 eur. To je suma, ktorá sa v minulom roku rozdelila, v niektorých prípadoch ešte rozdeľuje, do niekoľkých objemných investičných akcií, zameraných na rekonštrukcie objektov, verejných plôch, či zlepšenie úrovne života v meste.

Rekonštrukcia Námestia Matice slovenskej – 1. etapa: bezmála 3 000 000 eur

Najväčšia investičná akcia predchádzajúceho funkčného obdobia, ktorú očakával snáď každý obyvateľ nášho mesta, sa začala realizovať v lete v roku 2022. Úspešného ukončenia rekonštrukcie centrálnej zóny sme sa dočkali do jedného roka. Súčasťou obnoveného námestia je viac zelene, nové vodné prvky, jednotný vizuál terás prevádzok, tieniaca technika či informačné centrum s verejnými toaletami. V rekonštrukcii námestia chce samospráva pokračovať ďalšími etapami, v rámci ktorých bude doplnené napr. pódium, no pozornosť sa bude venovať aj širšiemu okoliu námestia. 

Námestie Matice slovenskej

Rekonštrukcia Zariadenia pre seniorov Dubina – pokračuje: viac ako 3 000 000 eur

Súčasťou už ukončených prác je obnova objektov č. 2 a 3, ktorými sú kuchyňa, jedáleň a práčovňa. V uvedených priestoroch prebehla v uplynulom roku výmena rozvodov elektroinštalácie, vody a kanalizácie. V niektorých priestoroch boli realizované aj drobné dispozičné zmeny. Samozrejmosťou bola výmena podlahových krytín, nové omietky, rozvody, osvetlenie, radiátory, obklady stien, ale aj výmena výťahov. Dokúpené boli takisto nové spotrebiče s nízkou energetickou náročnosťou. V súčasnosti sa práce zameriavajú na rekonštrukciu objektu č. 1, ktorým je obnova jedného krídla ubytovacej časti.

Zariadenie pre seniorov Dubina

Prvé nájomné byty – rekonštrukcia budovy bývalej ZUŠ: takmer 850 000 eur

Zo sídla niekdajšej ZUŠ, ktorá našla svoj nový domov v priestoroch domu kultúry, je aktuálne domov pre 24 nájomníkov a ich rodiny. Tí od leta 2023 obývajú zrekonštruované priestory na ulici Obrancov mieru. Súčasťou prác, ktoré trvali približne jeden rok, bola komplexná obnova objektu. Noví užívatelia bytov získali do nájmu byty vo vybavení štandard – teda byty majú nové podlahy, obklady, dlažby, dvere, ale aj sanitu či kuchynskú linku. Budova má nové rozvody, bola aj zateplená a v jej blízkosti pribudlo aj nová parkovacia plocha. V budovaní nájomného bývania chce samospráva pokračovať aj v tomto roku.

Nájomné byty

Nové vedecko-výskumné centrum (rekonštrukcia 1. časti), budova bývalej II. ZŠ: viac ako 1 150 000 eur, z toho NFP 950 000 eur

Trojpodlažný objekt niekdajšej základnej školy samospráva v uplynulom roku zrekonštruovala tak, aby mohol poskytovať priestor pre šikovných a ambicióznych ľudí. Na jednej z budov v komplexe bývalej školy prebehla výmena okien, strechy, elektroinštalácie a vykurovania, ale aj zdravotechniky. Objekt bol takisto zateplený a pribudli tu aj lokálne rekuperačné jednotky. Slúžiť by mal predovšetkým ako priestor pre mladých ľudí, ktorí sa chcú vzdelávať, zdieľať svoje nápady a skúsenosti a hľadajú vhodné zázemie na rozvoj. 

Vedecko-výskumné centrum

Revitalizácia vnútrobloku „Účko“: NFP vo výške viac ako 600 000 eur

Obnova plochy o rozlohe viac ako 17 000 m2 sa dotkla predovšetkým rekonštrukcie a vybudovania nových chodníkov, ale aj ihrísk – detského a workoutového. Doplnené boli aj prvky na cvičenie pre skôr narodených obyvateľov či trampolíny, ktorým sa zas potešia menší návštevníci vnútrobloku. Pribudla aj výsadba niekoľkých stromov a krov. Nevyhnutnou súčasťou je aj nový mobiliár v podobe nových lavičiek a smetných nádob či výmena osvetlenia.

Revitalizácia vnútrobloku

Vybudovanie 11 nových stojísk kontajnerov: viac ako 440 000 eur

V uplynulom roku samospráva vybudovala nové stojiská polopodzemných kontajnerov. Okrem Kollárovej ulice šlo predovšetkým o sídlisko Pod hájom – časť Účko, ale tri stojiská pribudli aj na sídlisku Centrum I. Po následnom odovzdaní stavby a kolaudácii by mali byť stojiská odovzdané do užívania obyvateľom približne na prelome mesiacov apríl – máj.

Nové stoiiská polopodzemných kontajnerov

Rekonštrukcia a rozšírenie parkoviska na Partizánskej ulici: viac ako 175 000 eur

Necelé 4 mesiace trvala rekonštrukcia parkovacej plochy na Partizánskej ulici, ktorej súčasťou bolo aj navýšenie kapacity parkoviska o 36 parkovacích státí. Jeho súčasťou je aj nové osvetlenie, zelený ostrovček s funkciou odvodu dažďovej vody, ako aj nový priechod pre chodcov v smere na Fándlyho ulicu.

Rekonštrukcia a rozšírenie parkoviska na Partizánskej ulici

Vybudovanie nového detského ihriska na sídlisku Centrum I: viac ako 75 000 eur

Nové detské ihrisko pre malé aj väčšie deti bolo odovzdané do užívania pred letom 2023. Okrem výstavby ihriska samospráva v minulom roku menila hracie zostavy aj na sídlisku Pod kaštieľom a v mestskej časti Prejta. V tomto roku by sa chcela pozrieť na obnovu vnútroblokov na niekoľkých sídliskách.

Nové detské ihrisko


Vytvorené: 6. 2. 2024
Posledná aktualizácia: 7. 2. 2024 10:08
Autor: Mária Škvarová