Obsah

Jednoducho lepšie. Také bude Námestie Matice slovenskej po jeho komplexnej obnove

Typ: ostatné
Celkový pohľad VARIANT B #konecnepeknenamestie
Pozrite sa, akú podobu by mohlo nadobudnúť Námestie Matice slovenskej po jeho komplexnej obnove.

Základy námestia položila priemyslovka

Dubnica nad Váhom bola v minulosti vidieckym sídlom, kým jej tvár nezmenil rozvoj priemyslu. V období industrializácie sa vidiecke sídlo začalo postupne meniť a v Dubnici sa začali objavovať prvé väčšie budovy. „Jednou z týchto budov je práve Stredná priemyselná škola od jedného z najvýznamnejších českých architektov Jiřího Krohu. Budova tejto školy vytvorila v Dubnici celkom nový rozmer, narušila pôvodnú vidiecku štruktúru a položila základy novej centrálnej zóny, ktorej základným stavebným kameňom je dodnes,“ vysvetľuje Bohumil Kováč z Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave históriu centrálnej zóny Dubnice nad Váhom. 

Hlavné námestie mesta vzniklo na krížení dvoch osí. Tej, ktorá vedie smerom na Trenčín, resp. Ilavu, teda dnes hlavnej cesty I/61 a druhej, kolmej na prvú os, ktorá spája hornú časť mesta s tou spodnou. Dnešné námestie, tak, ako ho poznáme, je zložené zo štyroch menších subpriestorov s vlastným charakterom. Je to priestor práve pred SPŠ, menšie námestie pod schodmi pri autobusových zastávkach, hlavná centrálna plocha námestia a ulička smerujúca pomedzi kaviarne a zmrzlináreň k námestiu so sochou Panny Márie. Opisované námestie vzniklo v roku 2011 a v súčasnosti trpí viacerými negatívnymi javmi, ktoré sužujú obyvateľov Dubnice nad Váhom.

Z tranzitnej zóny obľúbené miesto Dubničanov

Minimalistické, atraktívnejšie, modifikovateľné. Zrekonštruovanému námestiu sa budú hodiť viaceré prívlastky. Len jeden je však najvýstižnejší. Námestie bude jednoducho lepšie. 

Dubnická Achillova päta. To, čím sa iné mestá najväčšmi pýšia, sa v oku Dubničanov stalo na dlhé roky tŕňom v oku, terčom vtipov i pôvodcom nepekných zranení. Už v roku 2021 by všetko malo byť inak. Mesto Dubnica nad Váhom sa spojilo s odborníkmi zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Profesori z Fakulty architektúry STU spoločne vytvorili variantný návrh na rekonštrukciu dubnického hlavného námestia.

Dubničanom sa nový návrh pozdáva

Dubničania sa s návrhom oboznámili na verejnom prerokovaní, ktoré sa uskutočnilo koncom júla v dome kultúry. Dubničania, ktorí na stretnutie prišli, predniesli konštruktívne návrhy na zlepšenie, vychádzajúc zväčšia z ich vlastných skúseností ako rodičov, ťažko zdravotne postihnutých občanov či jednoducho ľudí, ktorí chcú mať kvalitne zrekonštruované námestie. Prednesený koncept revitalizácie sa im však páčil. „Revitalizácia námestia a jeho premena na funkčnú a obľúbenú zhromažďovaciu zónu je našou prioritou číslo jeden. Teším sa, že sme verejnosti predstavili variantný návrh, na ktorý obyvatelia reagovali veľmi pozitívne. Zapísal som si mnoho konštruktívnych postrehov, za ktoré im ďakujem, rovnako ako za priateľskú a užitočnú debatu na tému, ktorá Dubničanom trápi už roky,”  vyslovil dubnický primátor. K návrhu sa ešte pred samotnou verejnosťou vyjadrovala aj komisia výstavby a odborná verejnosť vrátane architektov. 

 

Čo na námestí po rekonštrukcii nenájdete?

 • popraskanú a nebezpečne nestabilnú dlažbu

 • nefunkčné fontány, vodu tečúcu po dlažbe alebo schodoch 

 • umelecké stĺpy 

 • pošliapanú a znehodnotenú výsadbu 

 • nedostatok miest s tieňom počas horúcich dní 

 

Čo bude na námestí nové?

 • nová dlažba v pravidelných štvorcových moduloch 

 • informačné centrum 

 • predajňa upomienkových predmetov s identitou mesta ako súčasť informačného centra

 • verejné toalety vrátane toaliet pre imobilných návštevníkov

 • zodpovedný dohľad nad verejným priestranstvom, fontánami i toaletami

 • funkčné fontány - vodné výstreky z dlažby, fontánky s pitnou vodou, vodnú hmlu pre osvieženie v horúcich letných dňoch

 • stále pódium 

 • mestské hodiny s informačným panelom, na ktoré bude využitý materiál zo súčasného skleného stĺpu 

 • možnosti na sedenie a oddych, tieniace plochy, vegetačné deliace a pobytové steny, pergoly, ležadlá či tzv. zelené zóny 

 • popínavá zeleň na tieniacich prvkoch

 • kaviarenské pavilóny - jednotné letné terasy prevádzok situovaných na námestí 

 • navigačné prvky pre nevidiacich 

 • moderné nasvietenie zóny i zelene

 

Podrobný opis variantnej vizualizácie s jej charakteristikou je súčasťou tejto správy ako príloha, aby si aj tá časť verejnosti, ktorá nemala možnosť zúčastniť  sa verejného prerokovania, mohla vytvoriť presný obraz o navrhovanej podobe Námestia Matice slovenskej po jeho komplexnej obnove. Nižšie pripájame i často kladené otázky spolu s vysvetľujúcimi odpoveďami. Ich pôvodcami sú primátor mesta Peter Wolf a spoluautor návrhov na rekonštrukciu profesor Bohumil Kováč.

Prečo je potrebné námestie komplexne rekonštruovať?

Odpovedá Peter Wolf: V súčasnosti je námestie v takom zlom technickom stave, že jeho čiastková oprava by bola neúčinná i nehospodárna. Vynaložili by sme nemalé finančné prostriedky na čiastkovú opravu, pričom poruchy by sa vracali stále dookola, nehovoriac o neestetickosti celého priestoru a viacerých negatívnych javoch, ktoré sú naň naviazané. 

Ktorú časť námestia čakajú najzásadnejšie zmeny?

Odpovedá Bohumil Kováč: Najvýraznejšie zmeny sú sústredené v tzv. spodnom námestí pri autobusovej zastávke. Táto zóna by sa mala zmeniť len z prechodovej, tranzitnej, na pobytovú. Aby sa aj tu ľudia mali kde zdržať, zhromaždiť, aby v príjemnom tieni počkali na autobus, dali si kávu alebo sa niečo nové o meste dozvedeli.   

Aké limity ohraničovali projekt na jeho rekonštrukciu?

Odpovedá Bohumil Kováč: Dubnické hlavné námestie nestojí na zelenej lúke. Je absolútne limitované existenciou podzemnej garáže, keďže je vlastne jednou veľkou strechou, na ktorú nemožno vysadiť vyššiu zeleň pre koreňovú sústavu. Rovnako treba rešpektovať vlastnícke pomery, nie všetky plochy na námestí a jeho okolí sú vlastníctvom mesta. Do tých, ktoré mu nepatria, logicky nesmie zasahovať. 

Môže sa k predloženému ešte vyjadriť aj verejnosť?

Odpovedá Peter Wolf: Verejné prerokovanie sa už uskutočnilo, no navrhovanú podobu námestia možno ešte pripomienkovať do 17. augusta 2020 na sociálnej sieti Dubnických novín alebo e-mailom na adrese hovorca@dubnica.eu

Kedy by sa malo s rekonštrukciou námestia začať?

Odpovedá Peter Wolf: Nasledujúcim krokom po verejnom pripomienkovaní bude vypracovanie samotného projektu na rekonštrukciu námestia, vysúťaženie zhotoviteľa rekonštrukčných prác a následná realizácia, ktorej termín odhadujeme na rok 2021. Pôjde o zákazku s nadlimitnou hodnotou, preto verím, že sa nám podarí súťaž na zhotoviteľa úspešne zvládnuť ešte tento rok alebo v úvode toho budúceho.

Nasleduje obrazová príloha variantnej vizualizácie rekonštrukcie Námestia Matice slovenskej. 

Spracovateľ architektonickej štúdie:

Podnikateľské centrum architektov, Fakulta architektúry STU v Bratislave, ved. Ing. Roman Rosina

Autori architektonickej štúdie:

Ing. arch. Andrej Alexy, mim. prof.

prof. Ing.arch. Bohumil Kováč, PhD.

spolupráca a autorka vizualizácií: Bc. Veronika Slaničanová

 

VARIANT A

Centrálny objekt hlavnej časti námestia: zdeformovaná kocka – stále pódium vysúvateľné do šírky a/alebo do výšky, obklopený vodnými výstrekmi z podlahy. Mimo využitia ako pódium slúži krytý priestor zdeformovanej kocky ako miesto na združovanie chrániace pred slnkom či dažďom 

Variant A

Kaviarenský pavilón: jednotné terasy prevádzok nachádzajúcich sa na námestí v tvare zdeformovanej kocky, kryté pred slnkom i dažďom v zjednocujúcom dizajne s potenciálom na využitie i v zimných mesiacoch ako zimné záhrady

Kaviarenský pavilón VARIANT A

Vyvýšená zelená vegetačná stena predeľujúca námestie od nezastavanej zelenej plochy, slúžiaca ako priestor na združovanie, zhotovovanie fotografií alebo oddych v tzv. zelenej zóne.

Zelená stena VARIANT A

Nové informačné centrum: predná presklená časť slúži ako infocentrum pre návštevníkov mesta a tiež ako predajňa predmetov s identitou mesta Dubnica nad Váhom, zadnú krytú časť tvoria verejné toalety. 

Infocentrum VARIANT A 

Pergola pri infocentre: zelená tienená zóna na trávenie voľného času, posedenie pri káve z priľahlej kaviarne či krátenie chvíle pri čakaní na autobusové spojenie. Časť podlahy drevená, časť trávnatá. V blízkosti fontána kombinovaná s výstrekmi z podlahy. 

Pergola pri infocentre VARIANT A 

Celkový pohľad na Námestie Matice slovenskej po revitalizácii (VARIANT A): vľavo kaviarenský pavilón, mobilná zeleň vo veľkoformátových podsvietených kvetináčoch, variabilné prvky na sedenie a trávenie času v prirodzenom tieni stromov, v strede priestor na kumuláciu väčšieho množstva ľudí počas verejných podujatí, v pravej časti centrálny prvok – pódium a výstreky z podlahy. Na vizualizácii vidieť aj zelenú vegetačnú stenu, oddeľujúcu zastavanú plochu námestia od zelenej lúky. 

Celkový pohľad VARIANT A 

Spodná časť námestia: vľavo hore centrálny prvok námestia – pódium, v strede bazénová fontána kombinovaná s výstrekmi z podlahy, ďalej sprava infocentrum, pergola a už existujúca kaviareň. Priestor doplnený o mobilnú verejnú zeleň a prvky na sedenie.

Spodné námestie VARIANT A 

Centrálna zóna námestia: zľava vyvýšená vegetačná stena, lavičky na sedenie, mobilná zeleň a varírovateľný mestský mobiliár (ležadlá, tulivaky, iné formy sedenia), v pozadí centrálny prvok námestia – pódium

Centrálna zóna VARIANT A

Komplexný pohľad na spodné námestie: mobilná zeleň, fontána a vodné prvky, vpravo infocentrum s pergolou 

Spodné námestie VARIANT A 

Komplexný pohľad na centrálnu plochu námestia: v popredí picia fontánka a zeleň s mobiliárom, v pozadí centrálny prvok námestia – pódium obklopené výstrekmi z podlahy 

Centrálna zóna VARIANT A

 

VARIANT B

Centrálny objekt hlavnej časti námestia: zdeformovaná kocka – stále pódium vysúvateľné do šírky a/alebo do výšky, obklopený vodnými výstrekmi z podlahy. Mimo využitia ako pódium slúži krytý priestor zdeformovanej kocky ako miesto na združovanie chrániace pred slnkom či dažďom. V okolí mobilná verejná zeleň vytvárajúca prirodzené tienenie plochy. 

Centrálny prvok VARIANT B

Kaviarenský pavilón: jednotné terasy prevádzok nachádzajúcich sa na námestí v tvare klasického kvádra, kryté pred slnkom i dažďom v zjednocujúcom dizajne s potenciálom na využitie i v zimných mesiacoch ako zimné záhrady

Kaviarenský pavilón VARIANT B

Zelené stĺporadie predeľujúce námestie od nezastavanej zelenej plochy, slúžiace ako priestor na oddych v tzv. zelenej zóne. Zelený stĺp vytvára prirodzený tieň a pomáha ochladzovať prostredie. 

Zelené stĺporadie VARIANT B

Nové informačné centrum: predná presklená časť slúži ako infocentrum pre návštevníkov mesta a tiež ako predajňa predmetov s identitou mesta Dubnica nad Váhom, zadnú krytú časť tvoria verejné toalety. 

Infocentrum VARIANT B

Pergola pri infocentre: zelená tienená zóna na trávenie voľného času, posedenie pri káve z priľahlej kaviarne či krátenie chvíle pri čakaní na autobusové spojenie. Časť podlahy drevená, časť trávnatá. V blízkosti fontána kombinovaná s výstrekmi z podlahy. 

Pergola pri infocentre VARIANT B

Celkový pohľad na Námestie Matice slovenskej po revitalizácii (VARIANT B): vľavo kaviarenský pavilón bezprostredne obklopený mobilnou zeleňou vo veľkoformátových podsvietených kvetináčoch, variabilné prvky na sedenie a trávenie času v prirodzenom tieni stromov, v strede priestor na kumuláciu väčšieho množstva ľudí počas verejných podujatí, v pravej časti centrálny prvok – pódium a výstreky z podlahy. Na vizualizácii vidieť aj zelené stĺporadie, oddeľujúce zastavanú plochu námestia od zelenej lúky. Celkom vpravo mestské hodiny s informačným panelom zhotovené z materiálu pôvodného skleného stĺpa nachádzajúcom sa na Námestí Matice slovenskej. 

Celkový pohľad VARIANT B

Spodná časť námestia: vľavo hore centrálny prvok námestia – pódium, v strede bazénová fontána kombinovaná s výstrekmi z podlahy, ďalej sprava infocentrum, pergola a už existujúca kaviareň. Priestor doplnený o mobilnú verejnú zeleň a prvky na sedenie.

Spodné námestie VARIANT B

Bližší pohľad na kaviarenský pavilón obklopený mobilnou zeleňou a prvkami na sedenie a trávenie voľného času, v pozadí centrálny prvok námestia – pódium. 

Kaviarenský pavilón VARIANT B

Centrálna zóna námestia: zľava vegetačné stĺporadie, lavičky na sedenie, mobilná zeleň a varírovateľný mestský mobiliár (ležadlá, tulivaky, iné formy sedenia), v pozadí centrálny prvok námestia – pódium

Centrálna zóna VARIANT B

Komplexný pohľad na spodné námestie: mobilná zeleň, fontána a vodné prvky, vpravo infocentrum s pergolou 

Spodné námestie VARIANT B

Komplexný pohľad na centrálnu plochu námestia: v popredí mestské hodiny s informačným panelom zhotovené z materiálu pôvodného skleného stĺpa nachádzajúcom sa na Námestí Matice slovenskej a picia fontánka, ďalej zeleň s mobiliárom, v pozadí centrálny prvok námestia – pódium obklopené výstrekmi z podlahy

Centrálna zóna VARIANT B

Komplexný pohľad na večernú centrálnu zónu námestia: dominuje hlavný prvok – pódium a svietiace mobilné kvetináče mestskej zelene. V pozadí kaviarenský pavilón, vpravo zelené stĺporadie.  

Celkový pohľad VARIANT B večer

Zmena oproti VARIANTU A: zmena polohy pódia vzhľadom na výstreky z podlahy, vegetačnú stenu nahradilo zelené stĺporadie, kaviarenský pavilón nie je v tvare zdeformovaných kociek ale klasických kvádrov, mobilná zeleň je viac zasunutá smerom ku kaviarenskému pavilónu, súčasťou námestia sú i mestské hodiny s informačným panelom.


Vytvorené: 29. 7. 2020
Posledná aktualizácia: 2. 9. 2021 10:45
Autor: Mgr. Veronika Rezáková