Obsah

Klientske centrum hľadá vedúceho/vedúcu

Typ: ostatné
Klientske centrum hľadá vedúceho/vedúcuMesto Dubnica nad Váhom hľadá zamestnanca/zamestnankyňu na pracovnú pozíciu vedúci/a starostlivosti o občanov, odborný/á referent/ka matriky (vedúci/a klientskeho centra).

Klientske centrum na mestskom úrade je prvým kontaktom mesta s občanom, denne v ňom vybavujú agendu desiatky obyvateľov. Mesto Dubnica nad Váhom hľadá vedúceho zamestnanca/vedúcu zamestnankyňu klientskeho centra, ktorý/á bude mať pod palcom starostlivosť o občanov, bude riadiť zamestnancov klientskeho centra, koordinovať Zbor pre občianske záležitosti a rovnako bude zabezpečovať aj výkon matriky.

Kvalifikačné predpoklady: minimálne stredoškolské vzdelanie s maturitou

Plat: v zmysle zákona 553/2003 Z. z. a základnej stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Základný plat bude stanovený podľa dosiahnutého vzdelania a odpracovaných rokov.

Znalosti a iné predpoklady:

 • znalosť zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 • osvedčenie o vykonaní skúšky matrikára podľa zákona č. 154/1994 Z.z. o matrikách výhodou,
 • znalosť v oblasti správy registratúrnych záznamov výhodou.

Iné kritériá a požiadavky:

 • prax v odbore vítaná,
 • manažérske a organizačné zručnosti,
 • skúsenosti s riadením kolektívu, schopnosť tímovej práce,
 • komunikatívnosť, flexibilita, samostatnosť, prezentačné schopnosti,  profesionálne vystupovanie,
 • prax v oblasti územnej samosprávy,
 • znalosť cudzieho jazyka na používateľskej úrovni,
 • vodičský preukaz skupiny „B“,
 • bezúhonnosť.

Záujemcov o pracovnú pozíciu prosíme, aby zasielali žiadosti so štruktúrovaným životopisom a súhlasom s uchovaním osobných údajov v databáze mesta do 18. júna 2021 na adresu:

Mestský úrad

Bratislavská 434/9

018 41 Dubnica nad Váhom,

prípadne e-mailom na anna.stefankova@dubnica.eu. Viac informácií získate na telefónnom čísle 042/4455771.


Vytvorené: 3. 6. 2021
Posledná aktualizácia: 3. 6. 2021 13:56
Autor: Mária Badačová