Obsah

Križovatku ulíc Štúrova a Hurbanova chce mesto spraviť bezpečnejšou

Typ: ostatné
Križovatka Hurbanova ul. - Štúrova ul. Frekventovaný a nebezpečný dopravný úsek pre peších sa samospráva rozhodla upraviť.

Peších a chodcov čaká pri prechádzaní križovatkou ulíc Hurbanova a Štúrova jeden z najdlhších prechodov cez vozovku bez akejkoľvek ochrany v podobe priechodu pre chodcov či verejného osvetlenia. „Táto križovatka je svojím súčasným usporiadaním relatívne špecifická. Pre chodcov predstavuje riziko z hľadiska svojej šírky, ktorú musia nechránení prekonať, aby sa dostali z jednej strany na druhú. Úplne tu absentujú prvky, ktoré by chodcov chránili pred stretom s vozidlom alebo zvýšili ich bezpečnosť a viditeľnosť,“ vysvetlil Jozef Králik zo stavebného úradu.

Križovatka Hurbanova ul. - Štúrova ul.

Predmetná križovatka je frekventovaným uzlom najmä v čase dochádzania veľkého množstva ľudí za prácou v priemyselnom areáli ZVS. Mesto Dubnica nad Váhom sa rozhodlo zlepšiť situáciu v tomto úseku a u hľadiska bezpečnosti chodcov dobudovať novú časť chodníka a vyznačiť celkom nový priechod pre chodcov, ktorý bude riadne osvetlený verejným osvetlením. Nový chodník bude vybudovaný ako bezbariérový, s prvkami pre nevidiacich a slabozrakých. „Chodci tak budú bezpečne vedení nielen cez križovatku, ale aj z jednej strany Hurbanovej ulice na druhú. Týmto spôsobom dokážeme eliminovať nepríjemné kolízne situácie medzi pešími a motorovými vozidlami najmä vo večerných, resp. skorých ranných hodinách, teda v čase zhoršenej viditeľnosti,“ dodal k téme vedúci stavebného úradu. V centrálnej časti križovatky by mali pribudnúť dva dopravné ostrovčeky s cieľom sprehľadniť organizáciu dopravy.

Križovatka Hurbanova ul. - Štúrova ul.

 

ℹ K stavebným úpravám križovatky bude môcť samospráva pristúpiť po vydaní všetkých príslušných povolení a vysúťažení zhotoviteľa v rámci verejného obstarávania. Rada by tak urobila ešte v tomto roku s tým, že súvisiace náklady budú hradené z mestského rozpočtu.

Pre viac informácií kontaktujte: PaedDr. Veronika Valuchová, hovorkyňa mesta Dubnica nad Váhom, e-mail: hovorca@dubnica.eu, tel. kontakt: 0917 431 271.

 


Vytvorené: 21. 1. 2022
Posledná aktualizácia: 21. 1. 2022 13:37
Autor: PaedDr. Veronika Valuchová, hovorkyňa mesta