Obsah

Materská škola Rozprávkovo prijme do zamestnania hlavného/ú kuchára/ku na elokované pracovisko

Typ: ostatné
Materská škola Rozprávkovo hľadá hlavného/ú kuchára/ku na elokované pracoviskoMaterská škola Centrum II 72 hľadá hlavného/ú kuchára/ku do školskej jedálne na elokovanom pracovisku Centrum I 29 v Dubnici nad Váhom s termínom nástupu 1. marca 2022.
Pracovná náplň:
  • vypĺňanie denného stravného listu
  • podieľanie sa na tvorbe jedálneho lístka s vedúcou školskej jedálne
Kvalifikačné predpoklady:
  • výučný list v odbore
  • zdravotný preukaz
Požiadavky na uchádzača:
  • skúsenosti s normovaním jedál podľa zisteného stavu stravníkov a platných materiálno-spotrebných noriem pre školské stravovanie
  • riadiace schopnosti
  • bezúhonnosť

Záujemcovia o pracovnú pozíciu môžu svoje žiadosti predkladať do 27. januára 2022 osobne na riaditeľstve Materskej školy Centrum II 72, prípadne e-mailom na adresu lumich@centrum.sk. Podrobné informácie vám poskytne vedúca školskej jedálne Ľubomíra Michalíková na telefónnom čísle 042/44 21 185.


Vytvorené: 17. 1. 2022
Posledná aktualizácia: 17. 1. 2022 12:53
Autor: Mária Badačová