Obsah

Materské školy aj 1. stupeň ZŠ v Dubnici pokračujú v prezenčnej výučbe

Typ: ostatné
Materské školy aj 1. stupeň ZŠ v Dubnici pokračujú v prezenčnej výučbe 1 Vzhľadom na to, že Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Považskej Bystrici nevydal rozhodnutie o zatvorení prevádzok škôl a školských zariadení v meste Dubnica nad Váhom, materské školy a 1. stupeň základných škôl budú od pondelka 1. marca 2021 pokračovať v prezenčnej forme výučby.

Mesto Dubnica nad Váhom ako zriaďovateľ týmto krokom tiež reaguje na štatistické údaje od riaditeľov škôl a školských zariadení o počte otvorených tried v školách a školských zaradeniach, naplnenosti tried  a tiež  na informácie o zabezpečení prevádzky v školách a školských zariadeniach v súlade s rozhodnutím Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Štatistiky zo škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dubnica nad Váhom vykazujú veľký záujem zo strany rodičov o umiestnenie dieťaťa do školy či škôlky, ako aj mierne počty pokiaľ ide o žiakov, resp. zamestnancov škôl s ochorením COVID-19. „Prevádzkové podmienky škôl a školských zariadení umožňujú ponechať školy otvorené. Zároveň sú naplnené podmienky v zmysle uznesenia vlády č. 77/2021 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, preto od 1. marca 2021 pokračujeme na pôde mesta v prezenčnej výučbe, hoci sa ako okres nachádzame v štvrtom  stupni covid automatu, teda v jeho čiernej farbe,“ vysvetlila vedúca školského úradu Mária Balážová.

COVID AUTOMAT a chod škôl

Od pondelka 1. marca 2021 pokračujú v prezenčnom vzdelávaní žiakov materských škôl a 1. stupňa základných škôl, ako aj žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia tieto školy a školské zariadenia:

 • ZŠ s MŠ Centrum I
 • ZŠ s MŠ Pod hájom
 • MŠ Centrum II Rozprávkovo + elokované pracovisko Centrum I
 • MŠ Pavla Demitru - elokované pracovisko Centrum II 85 (od utorka 2. marca 2021)

Dištančnou formou naďalej pokračuje vzdelávanie v prípade:

 • ZŠ Pavla Demitru (1. stupeň a žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia)  
 • druhý stupeň základných škôl, teda ročníky 5. - 9. základných škôl
 • ZUŠ Dubnica nad Váhom

Prevádzky, ktoré ostávajú zatvorené:

 • MŠ Pavla Demitru Centrum II 87
 • Školská jedáleň pri Základnej škole Pavla Demitru
 • ŠKD pri ZŠ s MŠ Pavla Demitru
 • Centrum voľného času Dubnica nad Váhom

Vedúca oddelenia školstva Mária Balážová zároveň pripomína vyhlášku Úradu verejného zdravotníctva SR č. 47, na základe ktorej sú riaditelia škôl, resp. materských škôl oprávnení vyžiadať si od jedného zákonného zástupcu dieťaťa na nahliadnutie potvrdenie o negatívnom výsledku testu na ochorenie COVID-19: „Za účelom overenia, že sa na osobu nevzťahuje zákaz vstupu podľa § 1 ods. 1, je prevádzkovateľ zariadenia oprávnený požadovať od osoby vstupujúcej do vnútorných alebo vonkajších priestorov prevádzky predloženie príslušného dokladu, ktorý preukazuje niektorú zo skutočností podľa § 1 ods. 2. Do tohto dokladu je prevádzkovateľ zariadenia oprávnený nahliadnuť."

Riaditeľov škôl školský úrad zároveň vyzval, aby opäť informovali zákonných zástupcov žiakov, že v meste Dubnica nad Váhom sú zriadené stále mobilné odberové miesta na priebežné testovanie obyvateľstva. "Tieto mobilné odberové miesta môžu (nielen) zákonní zástupcovia využiť, aby dodržali sedemdňové pretestovanie, ktoré je podmienkou na umiestnenie dieťaťa do materskej alebo základnej školy,“ vysvetlila Mária Balážová. Adresy stálych mobilných odberových miest  v meste Dubnica nad Váhom sú zverejnené na tejto adrese.

Prosíme rodičov a zákonných zástupcov detí a žiakov, aby sledovali webové sídla škôl, školských zariadení a mesta Dubnica nad Váhom. V prípade rozhodnutia o uzatvorení prevádzok zo strany Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Považskej Bystrici a zmene na dištančné vzdelávanie, prípadne uzatvorenia prevádzok škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta budeme včas informovať.

Pre viac informácií kontaktujte: Mgr. Mária Balážová, vedúca školského úradu, tel.: +421 42 44 557 85 alebo  0918 117 044, e-mail: maria.balazova@dubnica.eu.


Vytvorené: 26. 2. 2021
Posledná aktualizácia: 2. 9. 2021 10:45
Autor: Mgr. Veronika Rezáková