Obsah

Materské školy budú k dispozícii aj počas prázdnin, výnimkou je Demitrovka

Typ: ostatné
Materské školy budú k dispozícii aj počas prázdnin, výnimkou je Demitrovka  1V termíne jarných prázdnin budú v meste Dubnica nad Váhom v prevádzke tri materské školy.

Mesto Dubnica nad Váhom bude mať ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení od pondelka 15. februára 2021, teda v termíne školských jarných prázdnin, v prevádzke materské školy pre deti zákonných zástupcov, ktorí vyjadrili svoj záujem o umiestnenie dieťaťa v realizovanom prieskume.

V prevádzke budú nasledovné materské školy:

  • Materská škola pri ZŠ s MŠ Centrum I
  • Materská škola pri ZŠ s MŠ Pod hájom
  • Materská škola Centrum II Rozprávkovo a elokované pracovisko Centrum I

Mesto Dubnica nad Váhom prerušuje prevádzku materskej školy pri Základnej škole s materskou školou Pavla Demitru v čase jarných školských prázdnin, a to v dňoch od  13. februára do 21. februára 2021. Deje sa tak z prevádzkových dôvodov a z dôvodu nízkeho záujmu zákonných zástupcov o umiestnenie detí do tejto materskej školy.

Vedúca oddelenia školstva Mária Balážová zároveň pripomína vyhlášku Úradu verejného zdravotníctva SR č. 47, na základe ktorej sú riaditelia škôl, resp. materských škôl oprávnení vyžiadať si od jedného zákonného zástupcu dieťaťa na nahliadnutie potvrdenie o negatívnom výsledku testu na ochorenie COVID-19: „Za účelom overenia, že sa na osobu nevzťahuje zákaz vstupu podľa § 1 ods. 1, je prevádzkovateľ zariadenia oprávnený požadovať od osoby vstupujúcej do vnútorných alebo vonkajších priestorov prevádzky predloženie príslušného dokladu, ktorý preukazuje niektorú zo skutočností podľa § 1 ods. 2. Do tohto dokladu je prevádzkovateľ zariadenia oprávnený nahliadnuť."

Riaditeľov škôl školský úrad zároveň vyzval, aby opäť informovali zákonných zástupcov žiakov, že v meste Dubnica nad Váhom sú zriadené stále mobilné odberové miesta na priebežné testovanie obyvateľstva. "Tieto mobilné odberové miesta môžu (nielen) zákonní zástupcovia využiť, aby dodržali sedemdňové pretestovanie, ktoré je podmienkou k možnosti umiestniť dieťa do materskej školy,“ vysvetlila Mária Balážová. Adresy stálych mobilných odberových miest  v meste Dubnica nad Váhom sú zverejnené na webovom sídle mesta.

V čase jarných školských prázdnin mesto Dubnica nad Váhom nezriaďuje jarné školy vo svojich školách.

Pre viac informácií kontaktujte: Mgr. Mária Balážová, vedúca školského úradu, tel.: +421 42 44 557 85 alebo  0918 117 044, e-mail: maria.balazova@dubnica.eu.


Vytvorené: 12. 2. 2021
Posledná aktualizácia: 15. 2. 2021 16:12
Autor: Mgr. Veronika Rezáková